Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Nové Město nad Metují

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Náchod
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1599
1599 pod ved. rektora Daniela Franconiuse se hrála na náměstí školská hra.

1652 rektor Simeon Hvízdek-Hradecký zorganizoval div. představení.

18. stol. velikonoční hry.

Venclíkovo soukromé domácí divadlo / Herecká společnost divadelní.
1819 žádal měšťan a kupec Ferdinand Venclík o povolení hrát divadlo. Krajský úřad zamítl a odvolal se na cirkulární nařízení ze 7. 11. 1801.
Lidé, kteří hře komedií se oddávají, v krátkém čase takové záliby v tom nabývají, že ji za zábavu ve volné chvíli již nepovažují, nýbrž za důležité zaměstnání mají, čímž od svého úřadu nebo od své živnosti a domácí práce zdržováni jsou; mladým pak lidem obojího pohlaví dává se příklad, který s jejich povoláním v pospolitém životě se nesnáší.
Citace z cirkulárního nařízení.
Viz Zdeněk Nejedlý: Bedřich Smetana, kniha 6, s. 454.
---
1819 první zpráva o div. představení, uskutečněném navzdory zákazu v hostinci U Smolů na náměstí. Iniciátorem měšťan Ferd. Venclík (říkalo se Venclíkovo soukromé divadlo).

1832 převzal toto soukromě vedené divadlo kněz Jan Karel Rojek a zal. Domácí společnost hereckou.
Dekorace byly buď plátěné (pokoj s dveřmi, náměstí,
2 velké domy, 2 okna, dvoje dveře, 4 kulisy lesa a pokoje, 6 kulis domů, vězení a zahrada) nebo papírové (zahrada, pokoj v noci, klášter, most, kostnice, kaple, hřbitovní zeď)...na oponě byl vymalován Pegasus.
Pamětní kniha Novoměstská.
Viz Zdeněk Nejedlý: Bedřich Smetana, kniha 6, s. 455.

1836 "O velké Rojkově péči o knihy svědčí také skutečnost, že k získávání příspěvků na jejich nákup využil i divadelní kvodlibet, který sestavil z dramatické frašky, deklamací a vlasteneckých písní. Toto představení bylo v Novém Městě nad Metují provozováno 14. února 1836 s finančním výsledkem 27 zl. stř." (Markéta Mrázková, s. 21)

1839 Byliť jsme již často potěšeni zdárně provozovanými pracemi pp. Klicpery, Štěpánka aj., neboť na větším díle všecko, co tiskem vydáno, i na divadlo naše bylo uvedeno. (Květy 21.3.1839, P. Jan Karel Rojek)

1839 - 2x opera Střelec-kouzelník (Čarostřelec, C.M. Weber) viz Texty
roli Aninky zpívala sl. Aloisie Smetanová, dcera zámeckého sládka Václava Smetany - "Louisa" Bedřicha Smetany.
Hráli na jevišti U Marceliů.
1845 - znovu 2x Čarostřelec.
Hrávalo se U Smolů čp. 7a, U Buttů čp. 18, v hotelu Merkur.

Poč. 60. let ustaven SDO.

1856-1883 Thalie.

1883 SDO přijal jméno Tyl.

1899 zal. Pěvecké a hudební jednoty Kácov
SDH,
Národní vzdělávací dělnické besedy Čelakovský.

1936 zal. Lidová scéna.

1946 DS Orla - Královna rudých máků, Poctivost vítězí.

V 50. letech DS ZK Fruta (1958 název doplněn na DS Ecce homo ZK ROH Východočeská Fruta).
DS činný i 1988.

Milý Max.
Člověk neví jak už to mám s Tebou dělat, jseš jak malé dítě. Pořád se jen zlobíš.- Bože můj musíš uznat, že my ostatní jako Ty jsme v první řadě úředníky a pak to ostatní, a jako máš ty když už to volá do nebe rámus od svých představených, mám jej já tady také.- Spousty práce zůstalo mi stát, já ovšem nemám takové volno jako Ty v práci. Já mám spoustu referátu přidělených které musím pracovat.. Když pak jako jednatel okrsku se dám do okrskových věcí, zůstane mi kancelář třeba i celý den stát a páni naši kolem toho chodí a vidí to. Však mám pro příští schůzi okrsku návrh, abych neměl nrzutostí s tím, je před volbami a strany používají všeho možného. Tak si mě také vypůjčili. Zastat se mě nemá kdo, ježto u žádné strany nejsem.- Mám tedy okrskovou práci také oslazenou jako Ty.- Můžeš myslet, že mě to zrovna tak potěšilo jako Tebe.
Tedy v sobotu může býti schůze okrsku, ale jedině ve Strakoči.- Co tam ale dáme dohromady ovšem nevím. Nesmíš mysleti, že vyučtování takové slavnosti půjde obrátkem. To se potáhne ještě měsíc. Protože než Ti lidé zaplatí a upomínat nebudeš moci. Nikdo nám také neuteče., neboj se.- Do Jaroměře jeti nemohu, ježto večer, jak jsem Ti psal, musím být zde, vlastně již odpoledne, o tom jsem dne 6. září, když jsi byl u nás, ještě nevěděl.- Pak Tě upozorňuji, že tu bude též Vlček na tomto večeru, tak-že nevím zda Ti do Starkoče přijede. Svoboda byl velkým funkcionářem Nár. Jednoty.- Zítra dopoledne po 11 hodině ti budu telefonovati, jsem již trochu líp natom, tak se dohovoříme.
A nezlob je.- Pozdrav od mé ženy.
16.9.1931 Tvůj Jarka
(Dopis Jaro Moravce Maxi Ledererovi o funkcionářských obtížích práce v ÚMDOČ z počátku 30. let 20. stol.)

1954 Divadelní soubor SK ROH.

1998 ZUŠ B. Smetany.

Loutkové divadlo:

1908 Zábavní odbor Sokola náhodně zakoupil LD.

1946 DS Orla 6 loutkových her.

1954 LS ZK Jasna
LS ZK ČSAD.

1961 LS ROH Lina 04. Vedoucí J. Kamionka.

1963-1966 LS SZK. Vedoucí Z. Svoboda, 20 členů, marionety.

1976 LS Abeceda SZK. Vedoucí I. Stará, 5 členů, maňásky.

1985 LS Tuláci - činný i v 90. letech.

1992 DLS ZUŠ - O překrásném pasáčkovi (J. Daňková, V. Bláha).
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 21, 26, 47, 51, 118, 177, 374. Obr. s. 48: Prospekt městské ulice z dekorací novoměstských ochotníků, asi 40. léta 19. stol.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové, č. 9, 1995.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I. s. 112, 166, 312; 1969, II. s. 296; obr. 297: Opona novoměstských ochotníků s pohledem na Nové Město nad Metují. Anonym, pol. 19. stol. Městské muzeum; s. 300: Prospekt městské ulice z dekorací novoměstských ochotníků. Autor neznámý. Městské muzeum Nové Město nad Metují.

DVOŘÁČEK, Bohumil: Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují.Nové Město nad Metují. MěÚ, MěK, MěM 1998. Kap.10: Spolek divadelních ochotníků s. 348-355. s mnoha obrázky.

EDL, Petr. O jeho práci: Hromada 1993, č. IX, s. 266.

EDLOVÁ, Jana. O jeho práci: Hromada 1997, č. 20, s. 24.

HELIKAROVÁ, Jana: Dějiny divadelnictví v Novém Městě nad Metují do konce roku 1948. Diplomní práce.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999. s. 107.

KAŠPAR, Jiří: Kronika Spolku divadelních ochotníků Tyl v Meziměstí 1919 - 2005 Divadelní přehlídky. CD kART.

KLOS, Jan: Vznik a počátek ochotnického divadla v Novém Městě nad Metují. In: Kladská stráž 1925, č. 25-26, s 119.

LÖSSL, Jiří: Otevřeno jubilejní. AS 2005, č. 3, s. 29-33.

MERTA, Jan: Informace pro MČAD - doplňky 2002.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 60, 61, 62.

MORAVEC, Jar.: Z kulturního života našeho města v minulém století. Ke 120. výročí založení spolku divadelních ochotníků Tyl a 65. roku trvání Pěvecké a hudební jednoty Kácov. In: Nové Město nad Metují a jeho kraj. Sborník. Praha, vyd. Václav Horký 1939, s. 191-207, viz Album

MRÁZKOVÁ, Markéta: Jan Karel Rojek - kněz, vlastenec, historik. Nové Město nad Metují, Město, Knihovna, Poznávání o.s. 2011, s. 34 - 37.

NEJEDLÝ, Zdeněk: Bedřich Smetana, kniha 6, s. 453-460. Praha, Orbis 1953. KK.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SANTNER, Antonín: O jeho práci. Ve službách Thalie II, s. 106-107.

SEZNAM LD Sokola, 1929-1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

TOMEK, J.: Z Nového Města nad Metují, ČL 1913, s. 82.

TOŠOVSKÝ, Karel: Informace pro MČAD. Rkp. 1999. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí s. 254. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, kap. Tomu věnec budiž dán - Antonín Santner, Nové Město nad Metují. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, str. 106-107.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha, Orbis 1956. s. 521-522.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957. s. 118.

Z DĚJIN novoměstského divadla v 1. polovině 19. století. Neautorizovaný rkp. Městské M.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. rok 1946.
Archivy:
Náchod, Státní okresní archiv:
Fond Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkaz o činnosti 1943, kn č; dotazník ÚMDOČ 1943, kn č. 15.

Pardubice, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků, kar. 3, č. i. 68

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/8231, Thalie.
Fond 1935-1937, i. č. 405/3592/1935, Lidová scéna.
Fond 1941-1947, i. č. 427/1955/1946, DrO při SDH.

Praha, Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 2 karty.)

Související Obrázky

 Nové Město nad Met Komedie na ryňku, kresba
 Nové Město nad Met, Kapitán Niko - plakát, 1936
 V Novém Městě včera, dnes, zítra, tit list
JH 1973, zahraniční účastníci a novináři v Novém Městě nad Metují
Miletín, Muzeum 3/74, Moravec, Jaro, dopis Maxu Ledererovi o funkcionářských obtížích z 16. 9. 1931.
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 37. panel, Hronov, Nové Město nad Metují, Náchod
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 24, obrazy domova 2
Nové Město nad M., zakladatelé ochotnického divadla
Nové Město nad Met, Na východ od Suezu - plakát
Nové Město nad Met, zápis o divadle v kronice
Nové Město nad Metují, Klos, Jan: Paměti města a zámku Nového Města nad Metují. 1922. Kapitola Komedie
Nové Město nad Metují, Kulturní historické obrazy veřejného života ....1911, tit. strana
Nové Město nad Metují, muzeum, Faun a Múza, a. Emil Zeman z Hronova, s.a.
Nové Město nad Metují, muzeum, opona, veduta města, rub opony Šrůtkovy
Nové Město nad Metují, opona, pohled na město s dominantou zámku a kostela, Josef Šrůtek, Muzeum
Nové Město nad Metují, Prospekt městské ulice
Nové město nad Metují, Sokol, sokolovna, 1930
Nové město nad Metují, Sokol, sokolovna, 1930
Nové Město nad Metují, sokolovna, foto
Nové Město nM, o divadle z kroniky
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Restaurace v Pekle (stavba D. Jurkoviče, 1901 v údolí Metuje) jako dekorace k provedení Santnerovy hry Andílek z Pekla.
Rojek, Jan Karel, deska v Novém Městě nad Metují, 2014
Rojek, Jan Karel, Nové Město nad Metují, portrét, ex výstava 2011 - plakát
Rojek, Jan Karel, Nové Město nad Metují, výstava 2011 - plakát


Mapa - Nové Město nad Metují

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Nové Město nad Metují, opona, pohled na město s dominantou zámku a kostela, Josef Šrůtek, Muzeum
 Nové Město nad Met, Kapitán Niko - plakát, 1936
Nové Město nad Metují, sokolovna, foto
Restaurace v Pekle (stavba D. Jurkoviče, 1901 v údolí Metuje) jako dekorace k provedení Santnerovy hry Andílek z Pekla.
 V Novém Městě včera, dnes, zítra, tit list


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.