Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Jasenná

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Náchod
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1871
V ochotnických Lucernách viděl jsem ale ovšem, což o to, někdy i pěkné hrůzy! Tak např. ochotníci z Jasenné měli v představení hraném v roce 1940 v Jaroměři v rámci soutěže venkovských souborů do kmene lípy zabudované docela normální dveře s klikou. Ve chvíli, kdy se Hanička chtěla v posvátné lípě ukrýt před “panskou churotou”, vzala prostě za kliku, otevřela si je - a zmizela. František Černý.

xxxxx

Prolog k pozdější ochotnické činnosti v obci zřejmě tvoří beseda, o jejíž povolení 1871 žádali studující.
1871 Studenti.
1878 zal. SDH, pravidelně ODi.

1896 zal. MO NJS.

1922-1940 DrO Sokola, vlastní jeviště.
Hráli především U Hojných, ale i v přírodě.

Ve 20. a 30. letech též DS Orla
a hasiči.
Hrálo se U Hojných, U Karlů, U Fabiánů, v přírodě, především česká klasická hra.

1878-1978 SDH 56 inscenací, včetně operety (nejvíce ve 30. a 40. letech), hostování v okolí.
DO SDH 1938 členem ÚMDOČ, 40 členů, 2 představení.

1939 spojení všech DrO.

1940 se Sdružené dramatické spolky Sokola a hasičů Lucernou zúčastnily v Jaroměři závěrečné div. soutěže nejlepších venkovských ochotnických souborů Jaroměřska.
1941 U Karlů nové jeviště vybavené technikou.
Zde 1944 divadelní soutěž venkovských souborů Jiráskova okrsku ÚMDOČ (8 představení, jasenský DS Hvězdy nad hradem).

1945 DS Sokol obnovil.

1951 zal. DS OB,
přesto v důsledku TV, div. zájezdů a návštěv profes. umělců ochabnutí ODi.
Jh. 1946 Plachta,
1959 Vlasta Burian,
1970 Štercl,
1972 Hlinomaz, Effa, Valja Petrová,
1973 Vostřel, Šašek.

xxxxx
Loutkové divadlo
1915-1945 LD řídícího uč. Jar. Bezděka.
1945 přejmenováno na Bezděkovo LD a přestěhováno na sokolské cvičiště.

1954 LS Sokola.
Bibliografie:
ČERNÝ, František: Lucerna stále svítící. In: Kapitoly z českého divadla. Praha, Academia 2000, s. 211.

HLADKÝ, Ladislav: Soubor informací o ochotnickém divadle na okrese Náchod (dle materiálů SOkA).
Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. kART.

HLADKÝ, Ladislav: Doplňky a připomínky pro MČAD. Viz Místa/Okresy/Náchod/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. Díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 316 - 317.

SLEZÁKOVÁ, Jitka zprac. Informace pro MČAD .

100 LET požární ochrany v Jasenné (Jan Konečný) Hradec Králové 1978.

ŠUBERT, Václav: Repertoáry Jaroměřska. Rkp. pol. 20. stol. SA Fr. Černý.

UHLÍŘ, Jiří: Jasenná, okres Náchod. Vlastivěda obce. K 700 letům existence obce Jasenná u Jaroměře. Jasenná 1994. 303 s. kART.

UHLÍŘ, Jiří: Dějiny školství v Jasenné okres Náchod 1588-1988. Jasenná 1988.

VLACHÝ, Karel: Loutkářství v Hradeckém kraji. ČsL 1954, s. 80.
Archivy:
Jasenné, SDH:
Pamětní kniha ochotníků v Jasenné 1939-1943.

Mapa - Jasenná

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':