Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kameničky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Chrudim, okres
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1896
Od 1896 hrál ochotnický soubor při Sboru dobrovolných hasičů, poslední záznam činnosti 1909, poté divadelní činnost převzal Ochotnický spolek Tyl.

1904 pro ochotnické divadlo namaloval Antonín Slavíček dekoraci krajiny (prospekt a 4 kulisy), zachycující pohled od Kameniček k Jeníkovu.

1909 založen Ochotnický spolek Tyl, činný do 1926.

V první pol. 20. let 20. stol. hrál divadelní soubor Katolické mládeže.

Ve 20. letech 20. stol. zde hrál ochotnický divadelní soubor Orla.

Ve 20. a 30. letech 20. stol. hrál také Dramatický odbor Sokola Kameničky.

Od 2018 Divadelní spolek Mučidla.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 95; obr. s. 94.

CULEK, Petr (OÚ Kameničky) zaslal Informace pro MČAD. 2002. kART.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, III. díl, s. 466; obr. s. 469: Prospekt k dekoraci krajiny pro ochotnické jeviště (A. Slavíček, 1904). Orlovna (Komorní divadlo), Hlinsko: Dekorace Antonína Slavíčka Kameničky, 1904. Majetek M Chrudim.

KMOŠEK, Petr: Anička Dvořáková – Příběh umělecké rodiny z Kameniček, Helios 2010, 213 s.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 342.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 71.
Archivy:
Archiv Pavla Broži.

Hlinsko, Vlastivědné muzeum v Hlinsku:
Prospekt uložen v Komorním divadle v Hlinsku.

Chrudim, Státní okresní archiv:
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 955.
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 956.
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 957.
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 958.
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 959.
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 815, i. č. 9607.

Kameničky, Kronika obce.
Pamětní kniha Ochotnického divadelního spolku Tyl. Dokumentace, plakáty.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/165/111/1909, Spolek Tyl.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/295/1926, DS Tyl (zánik).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Poznámka:
Informace o DS Mučidla a fotografie poskytl člen spolku Pavel Broža.

Související Obrázky

Hlinsko, prospekt náves, A. Slavíček, 1904,.
Kameničky, Anička Dvořáková, 2 portréty, ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 59
Kameničky, Cesta v Kameničkách, Josef Dvořák, s. a., OÚ
Kameničky, Divadelní spolek Tyl, opona Cesta ke vsi, Josef Dvořák, 1927 ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 50
Kameničky, Josef Dvořák s dcerou Aničkou, ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 58
Kameničky, Josef Dvořák, malíř, portrét, ex Kmošek s. 14
Kameničky, německý zápis, 1869
Kameničky, prospekt lesa, Josef Dvořák, ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 49
Kameničky, prospekt Náves, Josef Dvořák, ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 50
Kameničky, skupina účastníků Maškar, ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 60
Kameničky, skupina účastníků Maškar, ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 60
Kameničky, taneční zábava, 1871
Kameničky, text ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 48
Kameničky, text ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 49
Kameničky, text ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 50
Kameničky, text ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 51
Kameničky, text ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 52
Kameničky, text ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 53
Kameničky, text ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 54
Kameničky, text ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 55
Kameničky, text ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 56
Kameničky, text ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 57
Kameničky, text ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 58
Kameničky, text ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 59
Kameničky, text ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 60
Kameničky, text ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 61
Kameničky, text ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 63
Kameničky, text ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 64
Kameničky, text ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 64
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 25, obrazy domova 3


Mapa - Kameničky

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kameničky, Divadelní spolek Tyl, opona Cesta ke vsi, Josef Dvořák, 1927 ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 50
Hlinsko, prospekt náves, A. Slavíček, 1904,.
Kameničky, prospekt Náves, Josef Dvořák, ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou, s. 50
Kameničky, Josef Dvořák, malíř, portrét, ex Kmošek s. 14