Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Hrochův Týnec

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Chrudim, okres
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1850
1850-1859 se zde začalo hrát české divadlo - místní studenti a z okolí.

Zásadní obrat způsobilo vydání spolkového zákona z 15. 11. 1867.
1870 a 1871 se hrálo více, začala se častěji pořádat divadla a deklamátorsko-pěvecké besedy. Vliv na rozvoj divadelní činnosti měly i často pořádané vlastenecké slavnosti a tábory lidu, v nichž divadlo i besedy bývaly obohacením programu.
1870 volné Sdružení divadelních ochotníků.

1874 - 2. 11. - založena Občanská beseda, členy učitelstvo, několik členů z obecního zastupitelství, úředníci z dukrovaru, pár rolníků;
1875 měla 37 členů.
3. článek stanov zavazoval členy pěstovati a podporovati domácí umění, mj. pořádáním deklamátorských besed. Výbor se často měnil,
výjimkou bylo několikeré předsednictví starosty města Fr. Vambery.


Později DS Sokol.
1893 Hasiči.
1897 Studující (Anatomové, Věrný služebník svého pána).

1907 vznikl SDO Hálek.

1914 Sdružení venkovské mládeže.
1914 Hromada panovnická.

1922 Katolická mládež.
1922 Sociální demokracie.
1922 Strana socialistická - mládež.
1923 Orel.
1925 Živnostenské společenstvo.

1936 OS Lidová scéna.

1961 Divadelní odbor Domu kultury.

xxxxx
195x ÚOB, LS .

Loutkové divadlo
1976 LS Východočeské cihelny.

Od 1981 je DLS při Dětském výchovném ústavu,
Po r. 1986 vedení ústavu nedovolilo další činnost.
Bibliografie:
CHRUDIMSKO a Nasavrcko III, obraz kulturní, o umění dramatickém, s. 593, zpracoval Ignác Alexa, vyšlo nákladem Výboru ku popisu okresu Chrudimského a Nasavrckého, Chrudim 1912.

MERTA, Jan zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2001. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 268-269.

OZORÁKOVÁ, Jaroslava: Kluci také dovedou hrát divadlo. Budovatel 1983, č. 8, s. 6.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 406.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno, rok 1946.

Thalie 1897-8, č. 13, s. 104.
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv:
Hrochův Týnec, Občanská beseda
Soudobá dokumentace, Sbírka plakátů, př.č 927-1178
Chrudim, Okresní úřad, i. č. 16604
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 955
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 956
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 957
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 958
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 959
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 960
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 813, i.č. 9600

Pardubice, Státní okresní archiv: Sbírka plakátů

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/139/161/1907, SDO Hálek.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/5633/1936, OS Lidová scéna.

Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha. Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT.

Související Obrázky

Chrudim, Státní okresní archiv, nejstarší doklady o spolkové činnosti, 1856
Hrochův Týnec, Děti, Děd - Vševěd, 1922


Mapa - Hrochův Týnec

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Chrudim, Státní okresní archiv, nejstarší doklady o spolkové činnosti, 1856
Hrochův Týnec, Děti, Děd - Vševěd, 1922