Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Sovětice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Hradec Králové
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1840
1840-1930 první místo na hradeckém venkově, kde Češi hráli česky divadlo. Vlastní jeviště.

1867 ve prospěch śtavu chudých uvedena hra Duch času
Bibliografie:
FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. Rkp. Hradec Králové 1998-1999. PC ART. Viz Místa/Okresy/Hradec Králové/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 472.

nesign,. V Králohradeckém kraji, Česká Thalia 1, 1867, s. 55

OSUDY ochotnického divadla v Sověticích (1966 až 1983). Sovětický zpravodaj 1983, č. 3, s. 3.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931., s. 385. kIPOS, kART.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 268.

VOLF, Josef: Z pamětí českého sedláka. Hradec Králové 1932.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Spolky, společenské organizace a družstva 1986-1951, reg., č. 590–617.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1921-1923, i. č. 378/723/1922, SDO Česák.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Sovětice, rodný domek zakladatele  OD Jana Česáka


Mapa - Sovětice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Sovětice, rodný domek zakladatele  OD Jana Česáka