Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Račice nad Trotinou

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Hradec Králové
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1865
ODi v druhé pol. 19. stol.
Ustavení SDO 1865, hráli v hostinci i v přírodě.

1906-1950 JDO.

Později do konce 60. let DS OB.
Bibliografie:
DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1.Praha 1910, s. 184-190.

FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. Rkp. Hradec Králové 1999. Viz Místa/Okresy/Hradec Králové/Texty.

HORYNA, Václav: Vlastivěda Královéhradecka. Hradec Králové 1968, s. 375.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 377.

ŠUBRT, Václav: Repertoáry Jaroměřska. Rkp. pol. 20. stol. SA Fr. Černý.

VOLF, Josef: Z pamětí českého sedláka. Hradec Králové 1932.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.) s. 151.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
JDO Račice, 1921-1951. Ev. č. pomůcky 611.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Račice nad Trotinou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':