Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kratonohy

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Hradec Králové
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1904
1904 založen Zpěvácko-ochotnický spolek Jiří Volný, činný do 1. svět. v.,

1919 - po 1. světové válce přebral štafetu ochotnického divadla DrO Sokola, jeho součástí se OS Volný stal.

Po 1927 se hrálo pod hlavičkou DTJ.

1922 Sdružení divadelních ochotníků členem ÚMDOČ.
1929-1949 hrál Spolek divadelních ochotníků (SDO).
Bibliografie:
FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. Rkp. Hradec Králové 1999. Viz Místa/Okresy/Hradec Králové/Texty.

MÁLEK, Vlastimil: Informace pro Databázi ČAD, srpen 2007.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 391.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZUZÁNKOVÁ, Iveta: Dějiny obce Kratonohy v období první republiky. Diplomová práce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, katedra historie 2001 (zatím nepublikováno) s. 62 – 63.
Archivy:
Hradec Králové, IMPULS: Dotazník 1998.

Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Spolky, společenské organizace a družstva 1886-1951, reg. č. 590-617.
Spolky divadelní, skupinový inventář 1867-1987.
Název fondu (sbírky): Zpěvácko ochotnický spolek Jiří Volný Kratonohy
Časový rozsah: 1904-1919
Původce fondu (sbírky): Zpěvácko - ochotnický spolek Jiří Volný Kratonohy
Tematický popis: Protokoly schůzí 1904-1919.
Archivní pomůcky
LENDEROVÁ M.: ZPĚVÁCKO OCHOTNICKÝ SPOLEK JIŘÍ VOLNÝ KRATONOHY 1904-1919. Inventář, 1987, s. 3, ev.č. 601.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3293, sg 30/194/82/1905, Zpěvácký ochotnický spolek Jiří Volný.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/451/1919, Zpěvácký ochotnický spolek Jiří Volný.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1159/1929, SDO.

Mapa - Kratonohy

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':