Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Žatec

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Louny
Nadřazený celek: Ústecký kraj
První zpráva: 1717
1717-1731 div. činnost řádu premonstrátů.

V 17. a 18. stol. hráli německy místní ochotníci a hostování kočujících div. společností.

1834-1860 DS Karla Meisla.

1849 slavnostní otevření divadla.
Poč. 20. stol. budova divadla uzavřena pro špatný technický stav.

1860-1870 Žatecký hudební a pěvecký spolek.

1909 hrála Řemeslnicko-dělnická jednota.

1912-1914 vedl divadlo Žatecký DS. 1912 poprvé úvahy o svazovém divadle Žatec-Chomutov.

1918-1938 div. život ve městě procházel trvalou hospodářskou krizí, vedl k proměnlivé úspěšnosti svazového divadla, velmi časté výměně ředitelů, kolem 1929 k podbízivému repertoáru, 1935 v důsledku trvale špatné drgie bývala budova prázdná.) Dokumentace o činnosti českých ochotníků v menšinovém postavení ve městě není k dispozici. Známo je, že ale v mnoha případech svou činností doslova zachránili kamenné divadlo před zánikem. V souvislosti s pokusem o aktivizaci spolků ve prospěch divadla OS aktivizován ve 30. letech.

1925-1954 Sokol, LD. S nimi zah. LD prof. uč. ústavu, malíř J. Hudec.

1936-1948 Společnost div. ochotníků žateckého primátora a direktora Mat. Hošťálka (jediný český spolek mezi 80 německými).

Během okupace 1938-1945 div. život Němci účelově politicky orientován. Vzhledem k záboru Žatce se tu patrně až do 1945 hrálo německy.

Po 1945 noví čeští občané uvedli první představení už na podzim 1945.

1947-1948 Ochotnický dramatický soubor žateckého divadla při OOR. Hráli v Posádkovém domě armády.

1947-1948 LS OB, později Divadélko výtvarné výchovy OB.

Po 1945 první české ochotnické kolektivy DO Sokola, Gymnázium Okřídlený vůl, Dramatický soubor DO Směr VHŠ, DS JSŠ.

1948 DS J. K. Tyla.
1959 ustavena MOB, odborná pomoc OS. J. K. Tyl zařazen do n. p. Chmelařství.
Zač. 70. let ustavení KaSS.

Ochotníci 1946 O neposlušné hvězdičce (Karla Chroustová, výrazná osobnost). Kolem 1947 OS více insc.

1948 z podnětu OOR sloučení všech amatérských skupin.

Po 2. svět. v. také DS ZK Šroubárny.

1950-1954 LS ZK Okresního průmyslového kombinátu.

1955 Osvětový dům otevřel školu pro výchovu div. dorostu.
195x Dramatický soubor Domu osvěty; DS Směr při VHŠ a souboru 11leté střední školy v Žatci.

1959 pozoruhodné aktivity DS Jitřenka (viz též LD).

Počátkem 60. let generální oprava Městského divadla.
1969 znovu otevřeno. Opona ak. malíře Oskara Brázdy.

70. léta činné též vojenské soubory místního VÚ, několikrát na ŠP.

Od 70. let Kajetánek, nejprve při KaSS, pak LŠU, ved. E. Kaderková.

Od 1982 do 1991 v místě severočeské kraj. přehlídky DS, výběr na JH.

1982 Orfeus VÚ.

Po 1989 DS Jitřenka.
V místě organizoval 3 kraj. přehlídky.
1999 obnovení činnost LS Jitřenka

90. léta LS Kuličky.

1991 ZUŠ.

1999 DrKr.

ZUŠ Nevadí.

1999 DS Rolnička ZUŠ, ved. E. Venclíková.

2000 DS PDA.

.

1974 ŠP - Soubor VÚ, Zpěv o zemi rozprášený
1978 ŠP - VÚ Rudý květ, Do konce roku zbývá 311 dnů
1979 ŠP - Soubor VÚ, Mrázková: Haló, Jácíčku
1982 ŠP - Orfeus VÚ, Brežněv: Malá země

1983 KDL – Kajetánek, Werich - Pojman: Brácho, moře, proč je slané?
1988 NP DRRK Mělník - Rec. kroužek LŠU Žatec, Lukešová - Kaderková: Nahej v trní
1989 KDL - DDS LŠU, Čapek - Kaderková: Pohádka pošťácká
1990 NP DRRK Mělník - DRS LŠU, Černík - Kaderková: Malé pohádky
1997 DSÚ - ročníkový kol. LDO ZUŠ, Weinberger - Venclíková: Co si povídá pondělí s úterkem
1999 DSZ - Rolnička, ZUŠ, Procházková - Venclíková: Středa nám chutná
2000 DST - Nepindej, ZUŠ, Vodňanský - Venclíková: Vám taky dupou králíci?
2001 DST - Páni kluci ZUŠ, Goscinny: Mluvili jsme do rádia

1990 WP - LŠU, Frynta: Život jsou zvířata
1994 WP - Nevadí ZUŠ, Závada: Lazare, probuď se a vstaň


1952 LCH - Divadélko výtvarné výchovy při OB, Maršak: Dům kočky Modroočky
1955 LCH - LS ZK Okresního průmyslového kombinátu, Andersen - Hromádka: Sněhová královna
1956 LCH - LS ZK Okresního průmyslového kombinátu, Bezděk: Dřevěný vojáček a jeho přátelé
1957 LCH - Jitřenka ZK ROH, Tomasová: Lízinka
1976 LCH - Jitřenka ZK Šroubárny, Skupa - Wenig: Adámek mezi broučky
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 131, 140, 226, 232, 233, 377.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I, s. 352, obr. s. 190. Nákres pegmatu pro svatojánské procesí žateckých měšťanů (1730).

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 21., obr. 191. 320 s.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 315.

KASAL, Tomáš: Městské divadlo v Žatci si začíná připomínat 150leté výročí své existence. Lučan 11. 3. 1998. Použito materiálů Jaroslava Venclíka a diplomové práce Jany Kuprové.

KUPROVÁ, Jana: Hudební život na Žatecku mezi dvěma válkami. In: Sborník okresního archivu v Lounech IX. Louny 1999, s. 74-78.

KVAPILOVÁ, Lada: Divadlo slavilo své výročí stopadesát let. Deníky Bohemia (Deník Lučan) 24. 4. 1999. 1 s.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 721-723.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. (Jitřenka Žatec.) Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 53.

PORT, Jan: Žatec. Strojopis studie z cyklu Šlechtická divadla. Divadelní odd. Národního muzea . Pozůstalost Jan Port, Ka 15, č.118.

SEZNAM LD Sokola, 1929-1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

ŠIMEK, R.: Loutkové divadlo v Žatci, L 1928/29, s. 182.

VENCLÍK, Jaroslav; zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 1999. PC ART.

VENCLÍK, Jaroslav: Městské divadlo Žatec 1849-1999. 40 s. Přílohy. Žatec, Městský úřad 1999.

VENCLÍK, Jaroslav: 150 let kamenného divadla v Žatci. Žatecko 1998, s. 385.


Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 4, 5. 12., s. 50.

Ochotnické divadlo 1957, č. 11, s. 261
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/8042/1936, Společnost div. ochotníků žateckého primátora a direktora Mat. Hošťálka (jediný český spolek mezi 80 německými).

Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3342/1946, SDO Hošťálek.

Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/5738/1947, žateckého divadla při okresní radě osvětové.

SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ): Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 42889/5-1607: Budova divadla, čp. 27.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Soubory

Související Obrázky

Překlad znění garančního listu divadla
Průčelí městského divadla.
Žatec, Divadlo, Apoteóza města a jeho šťastného života, návrh opony Oskara Brázdy, 1948
Žatec, Divadlo, Apoteóza města a jeho šťastného života, Oskar Brázda, 1948
Žatec, LD Sokola, proscénium, opona, Jan Hudec


Mapa - Žatec

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Průčelí městského divadla.


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.