Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Pašinka

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kolín
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1937
Koncem 30. let 20. stol. Spolek divadelních ochotníků Tyl, členem ÚMDOČ, 1948 činný, 1949 majitelem jeviště v hostinci Jos. Jangla.

1937 též Dramatický odbor strany lidové.

1949 Svaz české mládeže měl jeviště v divadelním sále Jos. Moravce.

1960 Ochotnická jednota.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 20. kART, KK.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 134.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1938, DNM: T 10.886.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 76.
Archivy:
Státní okresní archiv Kolín:
Soupis právnických osob v okrese Kolín z března 1948.
Sbírka soudobé dokumntace Týnec nad Labem 1754 - 1994, inv. č. 64 - 66

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/54/1937, DrO strany lidové.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/327/1941, DrKr.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Pašinka

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':