Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Zahrádky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Česká Lípa, okres
Nadřazený celek: Liberecký kraj
První zpráva: 1922
1922-1938 NJS.

Od 1924 LD v dřevěné části sokolovny.

1931-1938 hrál Vzdělávací výbor MOK společně s NJS.

Za 2. svět. v. bez činnosti, zábor Německem.

1945-1962 DS Sokol, vlastnil div. sál v čp. 6, první představení 1945.
1945 DS J. K. Tyl, pak do 1964 jako DS MOB, obnovil 1974, do 1975. (Soubor byl patrně vícekrát přiřazovák k různým zřiovatelům.)

1945-1966 (?) LS Sokola.

1958-1959 Škola.

V pozdějších letech se konala příležitostná divadelní představení, většinou pod patronací školy nebo Svazu socialistické mládeže, ale nejsou dochovány písemné zprávy
Bibliografie:
JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 129. kART, KK.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 693.

ZOURKOVÁ, Anna: Zpracovala informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2001. 3 s. kART;

ZAHRÁDKOVÁ, Zdena: Zpracovala místopis okresu. Soubor informací o amatérském divadle v okrese Česká Lípa pro MČAD.
Rkp. 1998. 21 s.

ZAHRÁDKOVÁ, Zdenka: Bibliografie k MČAD o. Česká Lípa: kART.
Českolipský kraj, 1936, č. 15
Budovatel českolipské vesnice 1956, č. 29; 1959, č. 4
Nástup 1960, č. 10; 1961, č. 23; 1962, č. 6; 1967, č. 6, 47; 1974, č. 17; 1976, č. 14; 1978, č. 13; 1990, č. 9.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/410/1946, SDO.

Státní okresní archiv Česká Lípa:
ONV 19, 604, spolky 99.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Zahrádky

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':