Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Hrádek

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rokycany
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1915
1915 hráli divadlo žáci II. třídy Obecné školy v Hrádku.

Začátkem 20. let 20. stol. začalo ochotnické divadlo dospělých se vznikem Dělnické tělocvičné jednoty a Sokola. Záznamy jsou o něm v místní kronice až do 1932. Sokol obnovil divadelní činnost i po 1945.

1928–1938 hrála divadlo i tzv. stolní společnost Sršan (jejím cílem byla podpora chudých dětí).

Po 1938 a za okupace byla činnost všech ochotnických souborů přerušena.

Ve 40. letech 20. stol. (1942, 1943), v době okupace, byl registrován Spolek divadelních ochotníků Lidové divadlo (v té době povolený název).

1945–1947 hráli ochotníci v továrně (? Železárny).

Po 1945 hrál divadlo i Svaz české mládeže.

1951 v Lomu bylo vybudováno přírodní divadlo Závodního klubu Železáren Bílá Cerekev v Hrádku.

V 50., 60. a 70. letech 20. stol. hrál se střídavou intenzitou činoherní Divadelní soubor Železáren Bílá Cerekev v Hrádku u Rokycan.

V 60. a 70. letech 20. stol. v rámci Divadelního souboru Železárny Bílá Cerekev v Hrádku působila skupina MJF Sonda (malé jevištní formy).

Od 1974 bylo aktivní Dětské dramatické studio při Základní devítileté škole. Od 1981 působili jako Dětské dramatické studio ZK ROH Železáren (v repertoáru i loutkové divadlo).


LOUTKOVÉ DIVADLO:
Ve 30. letech 20. stol. hrála Dělnická tělocvičná jednota i loutkové divadlo pro děti.

Od 1955 činný Loutkářský soubor ZK Železáren Bílá Cerekev v Hrádku u Rokycan (mladí členové závodu). V 60. letech patrně nehrál a 1974 vznikl nový soubor. 1988 Loutkářský soubor ZK ROH Železárny Bílá Cerekev v Hrádku u Rokycan činný. Skončil patrně na začátku 90. let.
Soubor nejspíš několikráte stagnoval a několikráte svou činnost obnovoval (pozn. red.).

Od 1981 zde působilo Dětské dramatické studio ZK ROH Železáren, v repertoáru mělo m.j. loutkové divadlo.

--------------------------------------------------
1977 proběhla v Hrádku mezikrajová přehlídka dětských divadelních souborů a loutkářských souborů Jihočeského a Západočeského kraje.
Bibliografie:
650 LET obce Hrádku, 1975.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 135.

BLAŽKOVÁ, Věra: 15 Skupovy Strakonice. Čs loutkář 1980, č. 6, s. 137.

CIRONIS, Petros: Národní divadlo a Rokycansko. Rokycany, ONV a SOkA 1984, s. 51–53.

DUDOVÁ, Kateřina: Dětské divadlo na Podblanicku. Diplomová práce. Praha, DAMU, dramatická výchova 2016, s. 34.

FRÝDA, Frant.: Činnost ochotníků na okrese Rokycany. Amatérská scéna 1970, č. 7, s. 10.

HALÍŘOVÁ, Jana. Kraslice 1985. Čs. loutkář 1985, č. 8, s, 174–175.

HAVLÍK, Michal: Z krajských přehlídek – Víkend v Horním Slavkově. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 146–147.

HRAZDÍROVÁ, Jana: Turnovský drahokam. Čs. loutkář 1986, č. 1, s. 20–21.

(I). Rakovník dětem. Čs. loutkář 1985, č. 9, s. 212.

(jm) Mladý jubilant. Čs. loutkář 1985, č. 1, s. 20.

JP. Sezóna v Hrádku. Čs. loutkář 1979, č. 7, s. 164.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Loutkářské dostaveníčko v Lounech. Československý loutkář 1989, č. 2, s. 34–35.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 265.

NĚMEC, Ivan: …a nepřicházejí si jenom hrát. Ohlédnutí za XVIII. Ročníkem národní přehlídky dětských recitátorů a recitačních kolektivů v Mělníku. Amatérská scéna 1989, č. 8, s. 2.

OUDES, Jiří: Kraslická přehlídka. Čs. loutkář 1986, č. 6, s. 128–129.

(pav) V dobrém jsme se sešli ... Čs. loutkář 1984, č. 8, s. 179.

PERLÍK, Jaroslav: Setkání loutkářů Západočeského kraje. Čs. loutkář 1987, č. 10, s. 237.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Dramatická výchova = divadlo, loutky, přednes. Čs. loutkář 1987, č. 11, s. 252–257.

PŘEHLÍDKA souborů okresu Plzeň sever. Čs. loutkář 1979, č. 3, s. 68.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Vývoj českého loutkového divadla v zrcadle festivalu. Praha, DDS a IPOS-ARTAMA 2007, s. 112.

ŠILHÁNEK, Václav: Hrádek u Rokycan. Dělnické jeviště 1934, č. 10, s. 86–87. kART.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Šťastné děti. Amatérská scéna 1986, č. 7, s. 11.

TKADLEC, Josef: Festival v Příbrami. Čs. loutkář 1985, č. 1, s. 20.

ULRYCHOVÁ, Jaroslava. Okresní přehlídky amatérských souborů – Západočeský kraj, okres Rokycany. Čs. loutkář 1983, č. 6, s. 131.

VAŠÍČEK, Pavel: Gras = výhonky, mladé větvičky aneb Kraslice ´89. Čs. loutkář 1989, č. 8, s. 180–182.

VEDRAL, Jaroslav: Rakovník – Klatovy. Poznámky ze středočeské a západočeské přehlídky.


Amatérská scéna 1965, č. 8, s. 12–13.

Československý loutkář 1955, s. 209.
Archivy:
kART (knihovna ARTAMA):
Dok. KPS-D Plzeň.
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Kronika obce.
Kronika obecné školy v Hrádku 1914–1939, s. 14–15.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1259/1942, SDO Lidové divadlo (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2378/1943, SDO Lidové divadlo (německý zápis).

Související Obrázky

Hrádek, přírodní divadlo, 2004


Mapa - Hrádek

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':