Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Třemošná

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Plzeň-sever
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1881
1881 zde byla založena Občanská beseda (s divadelním souborem?). 1885 bylo založeno navazující Družstvo divadelních ochotníků, součást Občanské besedy. 1886 název Divadelní odbor Občanské besedy. Činnost zaznamenána ještě 1911.

Od 1908 do 50. let(?) 20. stol. zde existoval Dramatický odbor Výpomocného spolku dělníků. O jeho činnosti nemáme žádné informace.

1913 byl založen(?) Dělnický pěvecko-dramatický spolek Rozkvět. Po válce (po 1945) obnovili činnost jako Dramatický odbor Sokola. Po zrušení spolků hráli jako Dramatický odbor ZK Západočeských keramických závodů do 1962.


Ve 20. letech 20. stol. zde působil Dramatický odbor Dělnické tělocvičné jednoty Třemošná.
----------------------


1885 zal. Družstvo divadelních ochotníků, součást Občanské besedy, ředitel J. Čechura, zah. Pan farář a jeho kostelník. Od 1886 jako DO Občanské besedy, Paličova dcera. 1910 nové jeviště.

1908-1956 DrO Výpomocného spolku dělníků.

Od 1912 zván do schůzí rady právě založeného II. Tylova okrsku ÚMDOČ v Plzni Josef Čechura z Třemošné.

1913 Dělnický pěvecko-dramatický spolek Rozkvět, též 1929, 1941 Dáma s kaméliemi, Oblaka. Spolek působil pod různými názvy, naposledy DrO ZK Západočeských keramických závodů, do 1962. Např. 1950 Kutnohorští havíři, 1951 Komu Bůh dá úřad, 1952 Maryša a 1954 Vojnarka, jh. Jar. Vojta. 1960 opereta Maryna.

1913-1971 Zpěvácký spolek Rozkvět, Pěvecko-dramatický spolek (s. a.).

1921 třemošenští uč. zakoupili 25 cm vysoké Alšovy loutky. Druhý nejstarší LS v západních Čechách. Požádali J. Skupu o poradenství.

1924 LD Sokola, též 30. léta. Rozvíjející se divadlo přerušila válka, loutky i divadlo Němci zničili. Znovu po 1946 jako LD Sokola, 1948 ved. F. Čečil, scéna pro loutky 50 cm, později jako LS TJ Tatran. 1953 pod Západočeskými keramickými závody. Nejaktivnější sezona 1950-1951, 29 představení. 1953-1958 stagnace, 1958 obnova. 1956 oslavil LS ZK Tatran desetiletí své činnosti Tvrdohlavou ženou.
1929 DTJ, divadelní odbor.

1946-1949 recitační a div. soubor Junáka.

1956 činný žákovský LS SRPŠ. Zah. Kouzelná galoše (Matvějev).

1967 loutkářský festival.

1972 okr. přehlídka LS.

1972 Místní LS Král Abeceda (Lamka), Statečný koníček (Pavlík). LS i na konci 90. let.

2001 DLS Kamarádi, DDM, ved. Rad. Koňařík.
Bibliografie:
BERNÁŠEK, Pavel: Stále mladý dědek Čečil slaví 85 let. Psáno pro čas. Loutkář.

BLAŽKOVÁ, V: Tradice v Třemošné žije. ČsL 12. 12. 1972.

DRAMATICKÝ odbor DTJ Třemošná II. Podepsáno –ček. Divadelní ochotník 1929, č. 4, s. 66. kART.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

FÁK, Jiří a kol.: Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku. Mariánská Týnice, Nadační fond spolu s Muzeem a galetrií severního Plzeňska 2006, 102 s., obrázky.

HEIN, B.: Statistický přehled veřejných loutkových divadel v západních Čechách. L 1925/26, s. 71.

KREUZOVÁ, M.; zprac. Informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2001, 4 s. kART.

LADECKÝ, Jan, s. 144. Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 116–160.

70. VÝROČÍ loutkářů v Třemošné. ČsL1992, č. 4, s. 93.

LOUTKOVÉ divadlo TJ Tatran Třemošná 1946–1976. Almanach. Třemošná 1976.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 570.

NOVÁK, Jan: Nejstarší amatérské loutkářské soubory v ČSR. Praha, SAL SČDO 1983. 67 s. kART., s. 40.

SBORNÍČEK k jubileu. Podepsáno –Ap- (30 let loutkářského souboru TJ Třemošná). ČsL 1977, č. 5, s. 116.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SVOBODOVÁ, Alena; zprac. Místopis okresu. Rkp. 1998–2000, 20 s. PC ART.

ZE ŽIVOTA našich souborů. ČsL 1956, s. 63, 213; 1973, č. 1, s. 14.


Divadlo, roč. 9, 1910–1911, č. 6, s. 164; č. 10, s. 271.

Divadelní listy 1900 č. 8, s. 175, č. 10, s. 225, č. 20, s. 445.

Divadelní ochotník 1929, č. 4, s. 65.

Thalie 1896–7, č. 19–20, s. 133.
Thalie 1897–8, č. 3, s. 22, č. 4, s. 29, č. 24, s. 188.
Thalie 1898–9, č. 3, s. 24, č. 5, s. 37, č. 6, s. 47, č. 19, s. 151.
Thalie 1899, č. 5, s. 43, č. 8, s. 67.
Thalie 1899–1900, č. 20, s. 159.

Zprávy Loutkářského soustředění 1948, č. 1, s. 5.
Archivy:
Okresní úřad Plzeň-sever:
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň-sever; Plakát na přehlídku loutkářských souborů Plzeň-sever, Třemošná 1971.

Praha, Národní muzeum, divadelní oddělení, sbírka plakátů:
13.361–3, 3 Pl Pěvecko-dramatický spolek Rozkvět, 1941.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Osobnosti

Související Obrázky

Třemošná,  divadlo
Třemošná, divadlo
Třemošná, sokolovna, opona loutkového divadla, Setkání sokolských žáků s průvodem loutek, Frant. Hrabák, 1949,


Mapa - Třemošná

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Třemošná, divadlo
Třemošná,  divadlo