Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Obora

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Plzeň-sever
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1877
1877 zal. DS Tyl.
Od 1887 též Dělnický vzdělávací spolek Věda.
1899 Čtenářsko zábavní spolek.
1940 DO SDH.
Bibliografie:
HOLEC, Pavel: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku po svět. válce. In: Vlastivědný sborník Rakovnicka s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínskem, 1932, s. 75. M Mariánská Týnice.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s.76.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s.93.

SVOBODOVÁ, Alena, informace pro MČAD: Místopis okresu zprac. Soubor informací o amatérském divadle v okrese Plzeň-sever. Rkp. pro MČAD 1998 – 2000. PC ART.

Thalie 1896-7, č. 3, s. 44.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 227 sg 30/68, Spolek ochotníků Tyl, 1886,1896.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 227 sg 30/390, Čtenářsko zábavní spolek, 1899.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Obora, Ženský boj, 1973
Obora, Ženský boj, 1973


Mapa - Obora

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Obora, Ženský boj, 1973
Obora, Ženský boj, 1973