Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Rokytnice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Zlín
Nadřazený celek: Zlínský kraj
První zpráva: 1921
189x Spolek dobrovolných hasičů založen 1893: "Hasiči se stali nejenom ochránci majetku občanů,
ale i nositeli kulturního a společenského života v obci: pořádali taneční zábavy, hráli
divadelní představení" ( první divadelní hra byla ,,Sedlák, šelma veliká´´a jeviště měli
vypůjčeno ze Slavičína)

1921-1999 - hrají žáci.

1921-1940 - Národní jednota

1927 - z kroniky: "Mládež většinou hraje ráda divadlo, představení jsou četně navštěvována. Silnější činnosti divadelní jest na závadu malé jeviště a malá místnost. Zábav tanečních pořádáno několik. Někdy účinkují při nich místní hudebníci zvaní „serafíni“."

1927 - 6. ledna sehrál republikánský dorost hru: Tak se chytají lišky.
Odbor Nár. jednoty veselohru T. Brandon, Charleyova teta. Čistý výnos věnován na školní pomůcky.
1929 - zřízeno v novém hostinci stálé a prostorné jeviště.

1987 - DS ZŠ

1987-1989 - DS SSM.
Bibliografie:
BEDNÁŘOVÁ, Hana: Materiály k soupisu spolků Gottwaldovského kraje (1886-1952). Viz Místa/Okresy/Zlín/Texty.

KUSLOVÁ,Hana: Informace pro MČAD. Rkp. 1998. Viz Místa/Okresy/Zlín/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 399.

Pamětní kniha obce Rokytnice; Školní kronika.

VOTÁNEK, Jaroslav: Kronika amatérských loutkářských souborů na Gottwaldovsku, Okresní kulturní středisko Gottwaldov 1988 102 stran (91 stran textu a 11 stran fotografiií). Excerpce viz Viz Místa/Okresy/Zlín/Texty.
Archivy:
Státní okresní archiv:
Fond OKS č. 3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1988.

Fond OKS č. 3, Hodnocení činnosti OKS za 1. pololetí 1989.

Fond OKS č. 30, 1987; Fond OKS č. 70, Evidence souborů 1987.

Mapa - Rokytnice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':