Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Semanín

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Ústí nad Orlicí
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1946
Obec vznikla při osidlování rozsáhlých lesů v okolí Litomyšle litomyšlským premonstrátským klášterem. Semanín po celou svou historii patřil k litomyšlskému panství a jeho zařazení k České Třebové a do okresu Ústí nad Orlicí je novodobé.

V letech 1976 až 1998 byl Semanín přičleněn k městu Česká Třebová. K opětovnému osamostatnění došlo na základě refenda od 1.1.1998.
----

1946 SDO Svoboda.

1947 - po válce Loutkové divadlo Sokola obnovilo činnost - maňásky.
1948 Maňáskové divadlo NŠ sehrálo 2 Horákovy komedie.

1950 Maňásková scéna LD JZD, 1955 LD při OB
195x Osvětová beseda.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 434.


Loutková scéna IV. ročník, 1947, č. 1, 2. s. obálky.

Zprávy Loutkářského soustředění 1950, č. 9, s. 4.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/2311/1946, SDO Svoboda.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Poznámka:
Dle sdělení Ministerstva vnitra
-s účinností od 1. 1. 1998 se v okrese Ústí nad Orlicí rozděluje obec Česká Třebová a vzniká nová obec, pro kterou je stanoven název Semanín;

Mapa - Semanín

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':