Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Roudná

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Tábor
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1910
Ve 2. pol. 19. stol. se zde hrálo ochotnické divadlo (?).

1910–1912 zde existoval Divadelní kroužek.

Od 1917 hrál nový Divadelní kroužek, po roce jako Spolek divadelních ochotníků v Roudné–Janově, činnost zaznamenána do 1948.

V 80. letech 20. stol. Loutkářský soubor Osvětové besedy.
Bibliografie:
KOHOUTOVÁ, Jana: Zpracovala informace OÚ pro MČAD podle kronik. Rkp. 2001, 3 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 402.

ŠRÁMEK, Miloslav – PEXA, Tomáš: MČAD pro okres Tábor. Rkp. pro MČAD 1999, 26 s. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za správní rok 1933. Praha, ÚMDOČ 1933. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 78.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/1834, SDO.
Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/5152/1928, SDO (změna).

Tábor, Státní okresní archiv:
B 1203/987 Spolek divadelních ochotníků Roudná,
časový rozsah: 1920–1937,
ev. jednotky: 1 kniha,
zpracovanost: N,
typ písemností: kniha zápisů z valných hromad.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Roudná, kronika obce 1923–1986 (záznamy zpětně),
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=24&page=1&search=Roudná&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Roudná

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':