Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Ratibořské Hory

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Tábor
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1878
1878 byl založen Čtenářsko-ochotnický spolek, členem ÚMDOČ, spolkovou místnost měl v hostinci T. Věženského.
Koncem 90. let 19. stol. činný pod názvem Spolek divadelních ochotníků, také Jednota divadelních ochotníků.
Hrálo se v první pol. 20. stol., ještě 1940.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 395.

ŠRÁMEK, Miloslav – PEXA, Tomáš: MČAD pro okres Tábor. Rkp. pro MČAD 1999. kART.

VRBATA, J.: Zpracoval informace OÚ, pro MČAD. Rkp. 2001. kART.

VRBATA, Jaroslav: Z historie. Činnost čtenářského a ochotnického spolku. Ozvěny Ratibořských hor, říjen 2000, s. 3.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 69.


České divadlo 1940, č. 9, s. 179.

Československé divadlo XI, 1928, č. 2, s. 32,

Divadlo, roč. 5, 1907, č. 13, s. 305.
Divadlo roč. 9, 1910-11, č. 10, s. 268.

Thalie 1896–7, č. 5, s. 74.
Thalie 1897–8, č. 19–20, s. 160.
Thalie 1898–9, č. 20, s.159; č. 24, s. 188.
Thalie 1899–1900, č. 4, s. 32; č. 118–19, s. 149; č. 23, s. 183.
Archivy:
Obecní úřad:
Kniha protokolů schůzí ČOS 1894–1919, Kronika JDO 1883–1891, 1894–1937.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/169/155, Spolek čtenářsko ochotnický v Horách Ratibořských.
Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/169/223, SDO K. Tyl v Horách, 1898.
Fond ZU Spolky 1921–1923, i. č. 377/89/1923, JDO (změna).

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Ratibořské Hory, kronika obce 1922–1935 (záznamy zpětně),
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=14&page=1&search=Ratibořské&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Ratibořské Hory, Tyl, spolek div. ochotníků, titulní list spolkové kroniky, 1883–1937


Mapa - Ratibořské Hory

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':