Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Volenice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Strakonice
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1900
1900–1988 dětský divadelní soubor ve škole.

1921 Osvětový sbor.

1921–1948 Jednota divadelních ochotníků.

1929 učitelský sbor místních škol v sále U Benadů.
Bibliografie:
HANKOVEC, Milan a Slanař Václav. Soubor informací o amatérském divadle dle materiálů SOkA Strakonice. Rkp. pro MČAD 1999–2002. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 660.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/7057/1921, JDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2732/1945, JDO.

Strakonice, Státní okresní archiv:
Měšťanská škola Volenice, pamětní kniha 1917–1940, kronika měšťanské školy smíšené 1920–1939, kronika střední osmileté školy 1940–1951; Obecná škola Volenice, kronika 1877–1918; OÚ Strakonice – kn č. 72 – jmenný index ke spolkovému rejstříku 1929–1948.
(ST) 30/III.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Volenice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':