Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Štěkeň

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Strakonice
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1878
1878 založeno Ochotnické divadlo, 1892 spolek zanikl.

1892 hrála Národní jednota pošumavská (NJP).

1920 Divadelní kroužek mládeže.

1921 hrál Divadelní soubor Komunistické strany Československa.

1921–1941 velmi aktivní Dramatický odbor Sokola Štěkeň, činnost ukončil zákaz Sokola okupačními úřady.

Od 1922 příležitostně hráli žáci Obecné školy, 1953 a 1960 Pionýrská skupina, 2000 školní soubor Základní školy Štěkeň.

1924 Škola koupila od Červeného kříže loutkové divadlo, hrál učitelský sbor.

1928–1938 nepravidelně (?) hrál Sbor dobrovolných hasičů.

1928 byl založen Dramatický a zábavní odbor J. K. Tyl při Sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské. Hrál až do 1947, poté činnost patrně přerušena, 1957 obnovena při Osvětové besedě(?), kdy místní ochotníci sehráli pravděpodobně poslední představení.

1934–1937 hrála Místní skupina Republikánského dorostu.

Za 1. republiky se občas věnoval ochotnickému divadlu Agrární dorost, Katolický dorost a Živnostenský dorost štěkeňský.

1942 div. představení Mládeže Národního souručenství.
Bibliografie:
HANKOVEC, Milan a SLANAŘ, Václav: Zpracovali Místopis okresu. Rkp. 1998–2000. PC ART.

HANKOVEC, M: Pionýrské hnutí na Strakonicku 1949–1990. Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP 1993.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 530.

TAUBR, Jiří: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp. 2001, 2 s. kART.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/5552/1928, Dramatický a zábavní odbor J. K. Tyl při Sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské (zal.).
Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/337/1929, Josef Kajetán Tyl (zal.).

Strakonice, Státní okresní archiv:
Kronika obce Štěkeň 1919–1939 a 1939–1952.
Kronika obecné školy Štěkeň 1870–1935, 1936–1953.
Kronika Pionýrské skupiny ZŠ Štěkeň 1951–1968.
OÚ Strakonice – kniha č. 72 – jmenný index ke spolkovému rejstříku 1929–1948 (ST) 468 / – kniha č. 71 (ST) 468.
ONV Strakonice – kniha č. 370 – Rejstřík spolků od 1. 7. 1949 58/IV.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Štěkeň

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':