Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Střelské Hoštice, dříve Střelohoštice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Strakonice
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1888
1888 doložena práce Divadelního spolku (zda byl samostatný či pracující u nějaké organizace, patrně při Sboru dobrovolných hasičů, neurčeno) – dle dopisu nezjištěného autora V. Š. Táborskému, viz Obrázky.
Ve 20. a 30. letech zaznamenána činnost Ochotnického kroužku hasičů. 1940 zaznamenán Dramatický odbor Hasičské jednoty Střelohoštice.

1901–1948 (patrně i později) příležitostně hráli žáci Obecné školy Střelohoštice.

Ve 30. letech 20. stol. hrál také Sokol.

Od 2. pol. 30. let pořádala divadelní představení Místní osvětová komise (viz níže).

1935–1936 hrála Dělnická tělocvičná jednota (zal. v obci v 1. pol. 30. let).

1936 hrálo Místní sdružení republikánského dorostu.

1939 se všichni místní ochotníci sloučili do jednoho divadelního souboru při Místní osvětové komisi,
soubor byl velmi aktivní v průběhu 2. světové války. 1943 byly úředně likvidovány Místní osvětové komise (MOK), místo nich byla zřízena Veřejná osvětová služba (VOS). MOK předala zařízení jeviště do majetku hasičského sboru (jediná organizace, která nemohla být z důvodu požární ochrany zlikvidována). 1944 divadelní činnost zakázána. 1945 MOK i divadelní činnost obnovena.

1942–1943 hráli také dělníci velkostatku.

1945(prosinec)–1946 hráli členové Junáka.
Bibliografie:
HANKOVEC, Milan a Slanař Václav: Soubor informací o amatérském divadle dle materiálů SOkA Strakonice. Výpisy z arch. mat. SOkA Strakonice zprac. Hankovec Milan. Rkp. 2002. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 497.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 85.
Archivy:
Praha, Národní muzeum, div. odd.:
č. př. 405/62. Pozůstalost po Vojtovi Šteinovi-Táborském (dar Viktora Nejedlého) –
Střelohoštice (starší název pro obec Střelské Hoštice).
20.10.1888 Dopis mj. s popisem aktuální situace ochotnického divadla v obci. 8 s. Podpis autora nečitelný.

Strakonice, Státní okresní archiv Strakonice:
Kroniky obecné školy Střelské Hoštice 1906–1927, 1927–1940.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Střelské Hoštice, kronika obce 1861–1945,
https://digi.ceskearchivy.cz/90146/57/1995/1356/38/0
Střelské Hoštice, kronika obce 1945–1979,
https://digi.ceskearchivy.cz/90147/3
Střelské Hoštice, kronika školy 1906–1927,
https://digi.ceskearchivy.cz/129401/149/3201/2241/42/0
Střelské Hoštice, kronika školy 1940–1967 (od 1950 nepřístupná),
https://digi.ceskearchivy.cz/90172/44/1732/1890/35/0

Související Obrázky

Střelohoštice, dopis Vojtovi Šteinu-Táborskému, s. 1, 1888
Střelohoštice, dopis Vojtovi Šteinu-Táborskému, s. 2, 1888
Střelohoštice, dopis Vojtovi Šteinu-Táborskému, s. 3, 1888
Střelohoštice, dopis Vojtovi Šteinu-Táborskému, s. 4, 1888
Střelohoštice, dopis Vojtovi Šteinu-Táborskému, s. 5, 1888
Střelohoštice, dopis Vojtovi Šteinu-Táborskému, s. 6, 1888
Střelohoštice, dopis Vojtovi Šteinu-Táborskému, s. 7, 1888
Střelohoštice, dopis Vojtovi Šteinu-Táborskému, s. 8, 1888


Mapa - Střelské Hoštice, dříve Střelohoštice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':