Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Hajany

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Strakonice
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1898
1898 zde byla založena Čtenářsko-ochotnická jednota Vlastimil. Činná až do 1. svět. války, poté už nebyl činný a 1920 byl oficiálně rozpuštěn, jeviště a pokl. hotovost darovali Sboru dobrovolných hasičů (viz).

1918–1919 sehrála 3 divadelní představení mládež ve prospěch postavení pomníku padlým ve válce.

1920 (po rozpuštění ČOJ Vlastimil) ustanovil Sbor dobrovolných hasičů dramatický odbor a začal hrát divadlo, činný byl i ve 30. letech.

V první polovině 30. let 20. stol. zde hrála divadlo vedle hasičů také Místní skupina Republikánského dorostu.


------------------------------------------------------------
1933 zaznamenáno v Nár. archivu zrušení Čtenářsko-ochotnické jednoty Vlastimil (patrně jen úřední vymazání existence spolku, který byl delší dobu v nečinnosti).
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Doplňky. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 759.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/4584/1933, ČOJ Vlastimil (výmaz).

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Hajany, kronika obce 1914–1932,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kjoha&menu=3&id=1500&page=55

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Hajany

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':