Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Olšany

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Vyškov
Nadřazený celek: Jihomoravský kraj
První zpráva: 1900
1899 hrál Kroužek ochotníků.

1911 pokus Sokola o zřízení divadelního jeviště. ”Několik našich bratří nevzdává se naděje a hodlá strhnouti na se většinu lidí nerozhodných divadlem.”

Od 1919 si různé spolky pronajímaly jeviště pořízené MO NJ, hrálo se v zimě, v hostinci u školy. Nacvičená hra se hrála v Olšanech zpravidla 2x a někdy ještě v Habrovanech, Račicích a také v Čechyni pro českou menšinu. Oblíbené večírky s jednoaktovkou v první části a samostatným autorským vystoupením herců v druhé.
1919-1942 česká i cizí klasika, operety, např. Z českých mlýnů, Maryša, Její pastorkyňa, Jedenácté přikázání, Pytlák Martin, Děvče pod Čerchovem, Ženitba, Červená karkulka, Na svatém Hostýnku.

DS obnoven 1945,
1947 divadelně činný Sokol.
Od 1952(?) Divadelní soubor Osvětové besedy, do 1961.

1943 zah. školní LD.

DDS do 1972.
Bibliografie:
HÝZLOVÁ, Helena: Dokumenty o amatérském divadle, uložené v SOkA okresu Vyškov. Rkp. pro MČAD 1998. 2 s. kART.

INFORMACE OÚ pro MČAD. Rkp. 1998.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 94.

Thalie 1900, č. 1, s. 6.
Archivy:
Obecní kronika.

Praha, Národní archiv:
Fond Sokola, ka 193, dopis České obci sokolské s žádostí o půjčku na zřízení jeviště,1911.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově

Mapa - Olšany

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':