Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Vráž

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Písek
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1937
1937–1939 zde působil Kroužek divadelních ochotníků Otavan.

1940 registrován Divadelní odbor České hasičské jednoty.

1951–1955 Loutkářský soubor ZK ROH Léčebného ústavu Antonína Zápotockého.
Bibliografie:
BLAŽKOVÁ, V. I. Jihočeský loutkářský festival. Čs. loutkář 1957, č. 11, s. 256.

LCH 1954 – RK Léčebného ústavu A. Zápotockého, Molière: Zdravý nemocný.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 666.

MOŠANSKÁ, Jindřiška: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. kART.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 93.
Archivy:
Písek, Státní okresní archiv Písek-Mirovice:
Fond OkÚ Písek, spolkový katastr, kn č. 462–466.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1476/1937, Kroužek div. ochotníků Otavan.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Vráž

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':