Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Dražíč

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: České Budějovice, okres
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
S účinností od 1. ledna 2007 byla obec přeřazena z okresu Písek a stala se nejsevernější výspou okresu České Budějovice.
--------------------------------------------------------


ROZPRACOVÁNO – podklady z web. stránek obce:
V letošním roce se společnost Zámek" Mládí" s.r.o. Dražíč, jejíž 20% podílníkem je také obec Dražíč, rozhodla uspořádat Česko - německý festival mládeže u příležitosti vstupu ČR do Evropské unie.

Původní myšlenka uspořádat v Dražíči festival mládeže vznikla u pana Deyma, majitele zámku v Dražíči. Našel pár mladých lidí, nadšenců, kteří byli ochotni s ním tuto myšlenku uskutečnit. Také obec Dražíč, tuto myšlenku velice uvítala a byla vždy ochotná s její realizací pomoci.

Hlavní organizátorkou festivalu, co se týče kulturních vystoupení, pozvánek a veškeré administrativy spojené s přípravou, propagací a vlastním průběhem festivalu zajišťovala paní Magdalena Myslivcová. Technické zázemí, úklid obce, zámku, pořadatelský dozor a spoustu dalších věcí zajišťovala obec Dražíč.

První Česko - německý festival mládeže byl zkouškou a ukázal, že na lákavý program slyší lidé z celého kraje a také z ciziny. Festival byl skutečně první akcí, které by zámek v Dražíči, měly otevřít mladým lidem. Právě jim by totiž měly tyto prostory sloužit i v budoucnu! Návštěvníci si tak mohli prohlédnout zámek, přilehlou kapli a dozvědět se více projektu, který majitel zámku chystá, ale také o obci Dražíč ajejích záměrech do budoucna. Všude po vesnici byly vyvěšeny informační tabule, kde byla zveřejněna spousta všelijakých informací o Dražíči, zámku, spol. Zámek" Mládí" atd. Ale v neposlední řadě také propagační materiály, letáky, vlajky, plakáty, tužky, odznaky ajiné věci informující o EU. Mnohé ovšem také nalákal program, tedy vystoupení zájmových spolků, tanec, hudba, zpěv i dramatická tvorba a to hned na třech místech v obci. Dva dny plné hudby, zpěvu, tance, k tomu pohoštění, přednášky, diskuse a možnost vidět všechna zákoutí zámeckého areálu.
Na návsi folklórní soubory, dechové, dudácké kapely, vystoupení dětí z dětských domovů, vystoupení rómského souboru, tanečních skupin, dále pak ukázky hrnčířské techniky.
V sále pak diskuzní klub, kde mladí lidé diskutovali s p. L. Deymem, p. Průšou, a dalšími milými hosty o EU, o problematice mládeže, možnostech studia a zaměstnání v zahraničí atd.
Promítali se animované filmy, recitovala se poezie, hrálo se divadlo, zpívalo se a tančilo.

Obec Dražíč podporuje spolkovou činnost, částečně financuje a nebo alespoň přispívá na činnost těchto spolků - hasiči, myslivci, včelaři, vesnický spolek, sportovci, honební společenstvo. Členové jednotlivých spolků spolupracují s obcí, pomáhají organízovat jednotlivé akce, pořádajíí brigády, společenské, kulturní a sportovní akce, podílejí se na zdárném rozvoji obce.

Mapa - Dražíč

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':