Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kunžak

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jindřichův Hradec
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1836
1820 ochotnické divadlo vedl místní kněz.

1836 začátek ochotnické činnosti – datuje se od roku, kdy se v Kunžaku hrály české divadelní hry. Iniciátorem byl Kajetán Wolf, jehož dcera Adéla byla divadelní herečkou v Praze.

Divadlo zaznamenáno též v 60. letech 19. stol.

Od 90. let 19. století Dělnická vzdělávací jednota (beseda) Havlíček, hrála na jevišti U Čechů. 1934 se spojila s ochotníky spolku Volná myšlenka, viz.

1899–1938 hrál Sokol.

1919 hráli členové spolku Váleční invalidové.

Od 1923 zde působil Ochotnický soubor spolku Volná myšlenka.

1924–1941 Katolická vzdělávací beseda Svornost.

1931–1937 hrál divadlo Republikánský dorost.

1935 sloučena Volná myšlenka a Dělnická vzdělávací jednota Havlíček do Spolku divadelních ochotníků Havlíček, 1951–1953 působili při Závodním klubu Šumavské pily (stagnace činnosti), od 1953 jako Divadelní soubor Havlíček při Osvětové besedě, poslední představení souboru bylo 1993.

1936 hráli divadlo zaměstnanci Poradny pro matky a děti.

Divadlo hrál i Československý Červený kříž.
Nejvíce spolků hrálo divadlo ve třicátých letech 20. století, během těch 10 let doby bylo sehráno 83 premiér.

1939 divadlo pod hlavičkou Mládeže Národního souručenství.

V 60. a 70. letech 20. stol. zaznamenáno školní divadlo v Kunžaku, od 80. let v Základní škole Kunžak dramatický kroužek, 2017 činný.
------------------
LOUTKOVÉ DIVADLO
1918–1927 loutkové divadlo v Měšťanské škole Kunžak.

V pol. 50 let a v 60. letech 20. stol. Loutkářský soubor Osvětové besedy.

--------------------
Nejvýznamnějšími režiséry ochotnického divadla v Kunžaku byli pan Voborník, Vacka, Špidlen a pak hlavně pan Richard Horatlík, který začal režírovat ve 30. letech a jeho poslední režie byla v r. 1970, celkem uvedl na scénu 52 titulů!
Bibliografie:
AMATÉRSKÉ divadelní a loutkářské soubory Jihočeského kraje k Roku českého divadla 1983. České Budějovice, KKS 1984. Nestr.

BENEŠ, Jiří: Kulturní záležitost celonárodního významu. Amatérská scéna 1973, č. 1, s. 1.

KOKTA, Zdeněk: Režiséři ve Vysokém. Amatérská scéna 1975, č. 1, s. 2.

KRAFKOVÁ, Eva: 180 let ochotnického divadla v Kunžaku – čerpáno z diplomové práce: Eva Krafková, Divadelní činnost v Kunžaku na Jindřichohradecku, PF v Českých Budějovicích, katedra dějepisu, 1986.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 408.

TRAJER, Josef: Statistika českého loutkového divadla na Jindřichohradecku. Loutkář 14, 1927/28, s. 60–62.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 234.

(vz) - V. Závodský: Kunžacké divadlo jubilovalo. Amatérská scéna 1987, č. 1, s. 21.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 42. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 72.


Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160.

Českosl. loutkář 1955, s. 115.

Dalibor 20. 2. 1863.

Kunžacký zpravodaj na webových stránkách obce – http://www.kunzak.cz/ – Kulturní informace – Kunžacký zpravodaj. Exc. 7. 4. 2016.
Archivy:
Jindřichův Hradec, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Ochotnický odbor Kunžak.
Časový rozsah: 1923–1935.
Původce fondu (sbírky): Ochotnický odbor spolků Volná myšlenka a Havlíček v Kunžaku.
Tematický popis: Pouze kniha zápisů ze schůzí.

kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988-

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/10922/1934, SDO Havlíček (zal.).

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Český Rudolec, kronika obce 1945–1972, snímky 71, 106,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=151&page=1
Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Člunek, kronika školy 1967–1975,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=1157&page=1
Člunek, kronika školy 1945–1967, snímek 84,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=1156&page=1

Související Obrázky

Kunžak, ZŠ, Čáry, máry, fuk, 1974
Kunžak, ZŠ, Popelka, 1995
Kunžak, ZŠ, Staré pověsti české I., 2006


Mapa - Kunžak

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':