Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Újezd u Svatého Kříže

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rokycany
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1908
1908-1920 ochotníci, r. řídící uč. Kos. Krhounek.
1909 při DS zal. kapela, ved. bratři Waldmanové.
1910-1920 ved. a r. Fr. Krátký.

1910-1920 DDS DS ved. a r. Fr. Krátký, např. Perníková chaloupka, Diblík, šotek z hor.

1919-1945 OS DTJ, h. v hospodě U Šnajdrů, v přírodě. r. Černý, ve 30. letech r. většinou J. Pšenička.
DTJ a Sokol opereta Kukačka, v přírodě v lomu.

Při OS DTJ zal. též DDS, r. L. Brázda, h. pravidelně, mj. Nanynka z Týnice, Jiříkovy housle, Vyšehradský vodník, Hastrman ad.,

1921 Vzdělávací a OS.

V 1. pol. 20. let po zal. MO KSČ vznik DrO FDTJ.

192x-1941 DO Sokola, r. Jar. Ježek.

MOK prováděla výběr her i představitelů z DS DTJ, FDTJ, Sokola, SDH, stoupala úroveň. 1936 Na horské faře, hra se zpěvy Pražáci na venkově, v přírodě u hájovny.

Za 2. svět. v. činnost ODi omezena, FDTJ a Sokol 1941 zakázány, ochotníci h. dál, od 1941 jako SDO Jirásek.

1941-1978 SDO Jirásek.
Zač. 50. let jako RK Horník, později DS ZK ROH dolu Matylda, oprava prostor, technické vybavení jeviště i hlediště.
Od 1969 jako Kulturní klub OV Svazu družstevních rolníků (SDR), od 1978 jako DS MOB.
V 70. letech přední DS v kraji, na úrovni se podíleli r. Mil. Janata, Fr. Fišer a J. Beneš, red. AS.
Výrazné osobnosti 70. let V. a M. Cinkovi, J. a M. Pšeničkovi, K. a M. Soukupovi, jh. členové DS Radnice L. Čihák, F. Štěpánek, O. Kodet.

1968-1984 DDS OB Klubíčko (zdrobnělina ke Klub… - dospělý DS).
Úspěchy na okr. přehlídkách, účast na KDP, vystoupení v televizi, pořady v rozhlase.

1974 KDP - Kulturní klub, Jirásek: Vojnarka
1978 KDP - Kulturní klub, Tyl: Paličova dcera
1979 KDP - DS Klubíčko OB, Sypal: Kouzelník Dik
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 292.

CINK, Václav: Rok práce jednoho vesnického souboru. (Kulturní klub OV Svazu družstevních rolníků v Újezdě u Radnic.) AS 1976, č. 3, s. 17-18.

CIRONIS, Petros: Národní divadlo a Rokycansko. Rokycany, ONV a SOkA 1984, s. 82-84.

FOLDA, Rudolf: 70 let ochotnického divadla v Újezdě u Radnic. Újezd u Radnic 1978. 19 s. kART.

FRANKOVÁ, Anna a SOUKUP, K. zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2002. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 592-593.

ŠTĚPÁNEK, František: O jedné historii a živém dnešku. (70. výročí zal. DS.) Zemědělské noviny, 13. 4. 1978.

ŠTĚPÁNEK, František: Sedmdesátiletá tradice. Hlas kART: Dok. KPS-D Plzeň.

VÝSLEDKY soutěže aktivity SČDO. (Konečný stav, umístění souborů, též DS JZD Újezd u Radnic.) AS 1975, č. 10, s. 10.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3346/1941, SDO Jirásek.

Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2898/1921, Vzdělávací a OS.

Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/3608/1926, OS J. K. Tyl (zánik).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Újezd u Svatého Kříže

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':