Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: České Velenice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jindřichův Hradec
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1873
1873 založena Čtenářsko-zábavní Beseda. Spolek Beseda aktivní do 1938 (1947 registrován v Národním archivu).
1875 zakoupeno malé jeviště.
1891 nové velké jeviště.

1895 Čtenářsko-zábavní beseda zakoupila loutkové divadlo, zaniklo asi ve 20. letech 20. stol.

1923 členem ÚMDOČ Divadlo Čechie II, spolek divadelních ochotníků. 1929 patrně zopakováno oficiální ustavení.

Od 1925 zaznamenána divadelní představení školního souboru (obecná a měšťanská škola?), s přestávkami do 50. let 20. stol.

1928 a 1935 registrován Spolek divadelních ochotníků Tyl.

1946 bylo po válce obnoveno ochotnické divadlo.

1947 hrála Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků.

1948 hrál Sokol v sále Besedy a na stadionu.

Od 1948 divadlo pod hlavičkou Rodičovského sdružení školy, 1955 zal. Loutkové divadlo Sdružení rodičů a přátel školy, od 1958 hrálo v ul. B. Němcové.

1949 hrál soubor střední školy (osmiletá střední škola?).

Od 1951 (po úředním zrušení spolků) zde působil Divadelní odbor Závodního klubu ROH Čs. státních drah – Železniční opravny a strojírny (ŽOS). Činný s přestávkami patrně do 2. pol. 80. let 20. stol.

1956 zaznamenán Divadelní kroužek žáků železničního učiliště.

1996 a 1999 zaznamenáno představení Divadelního spolku Trosky.

2009 Dětský divadelní soubor Bambulata o. s.
Bibliografie:
HERBST, F.: Ohlédnutí za letošní divadelní přehlídkou. TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2009 č. 6, s. 7 (viz http://www.tsviny.cz/files/ts_listy/tsl_06_09.pdf).

HRUŠKA, Jaromír: Krajská postupová přehlídka venkovských divadel Trhové Sviny 2009. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 27–28.

INFORMACE pro MČAD zprac. L. Jeníková. Rkp. 1999, 4 s. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 77.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 157.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1923. Praha, ÚMDOČ 1924. Seznam členů. kART.


Československé divadlo 1929, č. 10, s. 160.
Ochotnické divadlo 1956, č. 6, s. 141; č. 8, s. 188.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2139/1929, SDO Čechie (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3730/1928, SDO J. K. Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/9200/1935, OS J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2271/1947, Čtenářsko zábavní beseda.

Mapa - České Velenice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':