Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Větřní

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Český Krumlov
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1948
Od 1948 Ochotnická divadelní scéna Kolár, hráli i loutková představení. Od 1950 působil jako součást TJ Sokol závodu Jihočeských papíren, od pol. 50. let jako ochotnický soubor Divadelního klubu závodu Rudé právo (hlavní závod Jihočeských papíren). Nepravidelně hráli i v 60. a 70. letech.

1949 vystupoval s agitkami soubor Českosl. svazu mládeže – Za nový život.

1968–1976 dětský div. soubor v Základní devítileté škole Větřní.

V 70. a 80. letech 20. stol. ve Středním odborném učilišti Jihočeských papíren příležitostná vystoupení žáků.

Koncem 80. let 20. stol. Kodra, činoherní divadelní soubor Sdruženého klubu pracujících.
Bibliografie:
40 LET národních výborů na okrese Český Krumlov, II. díl. Vydala Komise regionálních dějin OV KSČ ve spolupráci s ONV. Větřní – lidé – dějiny. Vydal MNV Větřní, 1985. Materiály OKS v Českém Krumlově, SOkA, nezařazené. Rkp. 1 str., 1999. kART.

Český Krumlov, OV KSČ ve spolupráci s ONV 1985.

HORÁKOVÁ, Eva: Souhrn informací pro MČAD z okresu Český Krumlov. Rkp. 1999, 38 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 642.

VĚTŘNÍ – lidé – dějiny. Materiály OKS v Českém Krumlově. Větřní, MNV 1985.


Ochotnické divadlo 1956, č. 3, s. 67.
Archivy:
Český Krumlov, Státní okresní archiv:
Ka 120, č. 266.

kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/2419/1948, Ochotnický div. spolek Kolár.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis
podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Větřní

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':