Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Loučovice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Český Krumlov
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1947
1947 založen Divadelní soubor Hraničář. Činnost zaznamenána s pauzami do 80. let. (??)

1970–1973 hrál dětský soubor Základní devítileté školy.

1975–1988 Loutkářský soubor Sdruženého klubu pracujících.

1977 vznikl Hrudkováček – přetvořením recitačního a dramatického kroužku, který se již dříve odštěpil od Divadelního souboru Domu kultury ve Vyšším Brodě. Původním zřizovatelem byla základní organizace Socialistického svazu mládeže při Léčebně tuberkulózy a respiračních nemocí na Hrudkově u Vyššího Brodu. 1979 (po několika pokusech získat nového zřizovatele) se stal zřizovatelem souboru Kulturní dům v Loučovicích. 1988 Hrudkováček, činoherní divadelní soubor Střediskového kulturního zařízení. Po 2000 činný.

1984–1987 zaznamenán Divadelní soubor Louč.
Bibliografie:
ANDERLE, Jiří: Divadelní ochotnický soubor Hrudkováček z Vyššího Brodu. Rkp. 2000, 1 s. kART.

HORÁKOVÁ, Eva: Souhrn informací pro MČAD z okresu Český Krumlov. Rkp. 1999, 38 s. kART.

KODEŠ, Jaroslav – ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Vyšebrodské divadelní dny. Amatérská scéna 2000, č. 3.

MAŠKOVÁ, Marie: Loutkáři a divadelníci v Třeboni. Amatérská scéna 1993, č. 6, s. 17.

MAŠKOVÁ, Marie: Pohádková Třeboň – Očima nekritického pořadatele. Amatérská scéna 1995, č. 2, s. 13.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 458.

RICHTER Luděk: Pohádková Třeboň – Očima kritického hodnotitele. Amatérská scéna 1995, č. 2, s. 13.

RICHTER, Luděk: Slova, slova, slova... aneb Zemětřesení podle Richterovy stupnice. Čs. loutkář 1993, č. 6, s. 135.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 22–23. kART.


INTERNET – www.ckrumlov.cz – Region – Kultura a společnost v regionu Český Krumlov – Soubory a umělecká sdružení v regionu Český Krumlov – Divadelní ochotnický soubor Hrudkováček – http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/soucas/i_diochr.htm
Archivy:
Český Krumlov, Státní okresní archiv:
OÚ Kaplice, Index k spis. sk. IV.
MNV Vyšší Brod, fond ONV Kaplice, fond OKS Český Krumlov.

kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 2 karty.)

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/277/1948, Ochotnický DS Hraničář.

Vyšší Brod, Divadelní archiv a knihovna Divadelního ochotnického souboru Hrudkováček,
fond DS DK Vyšší Brod,
fond Diplomy a ocenění,
kronika souboru.

Související Bibliografie

Mapa - Loučovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':