Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kaplice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Český Krumlov
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1898
V 17. stol. v chrámu při církevních slavnostech div. hry s biblickými náměty.
1850 německé divadlo.
--------

1898 Místní odbor Národní jednoty pošumavské.

1922–1928 Dramatický odbor Sokola.

1945–1971 Ochotnický soubor s přestávkami, pod různými zřizovateli – od 1945 ochotnický spolek, v 50. letech Divadelní kroužek Osvětového domu.

1948 začalo hrát v Kaplici loutkové divadlo.

V 60. letech 20. stol. zaznamenány občasné divadelní aktivity v Odborném učilišti Pramen, ve Střední ekonomické škole a v Základní umělecké škole Kaplice.

1968 byl při MDPM (Městský dům pionýrů a mládeže) založen dětský div. soubor Koráb, od 1971 se jmenoval Koráb Racek. 1988 Racek, kroužek dramatické výchovy Pionýrské skupiny ČSŽ v Kaplici a Jednotného klubu pracujících v Kaplici. Po 1989 skončil.

1969–1973 kraj. přehlídka Dětských divadelních souborů Kaplické divadelní jaro.

Od 1981 Divadelní soubor DRC (Divadlo rodinných celků) při Jednotném klubu pracujících Kaplice. Po 1990 ukončil činnost.

1974–1989 Kaplické divadelní léto, národní přehlídka DDS a LS, pořádaná ÚKVČ, v místě v průběhu let podíl MěNV, DPM, JKP, OKS Český Krumlov. (NP navázala na první 2 ročníky ve Žďáru nad Sázavou, viz. Od 1990 v Prachaticích jako Dětské divadelní léto, viz.).

V 90. letech 20. stol. v Základní umělecké škole Kaplice zaznamenány občasné div. aktivity.

2004 Spolek divadelních ochotníků Dobřevámtak.

2009 v Základní škole Kaplice působil divadelní spolek Pár kluků a holek.

Od 2009 divadelní (dramatické) kroužky Domu dětí a mládeže Kaplice – DDS Dividlo, DDS Dividélko, od 2015(?) Herecké hvězdičky a Mladí talenti.

Po 2010(?) Rovnátka, dětský a studentský soubor.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 98.

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Bechyňské perlení 2004. AS 2004, č. 1, s. 5–7.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol.: Praha, IPOS-ARTAMA 1999, číslo záznamu č. 969: Kaplické divadelní léto; CČAD, s. 263, 264, 268, 269, 280, 326, 336, 348, 399; obr. s. 266.

CESTY českého amatérského divadla, s. 263, 264, 268, 269, 280, 326, 336, 348, 399.

CÍSAŘ, Jan: Dvě Chrudimi. Československý loutkář 1986, č. 9, s.194–201.

CÍSAŘ, Jan: Písecký cestopis. Amatérská scéna 1986, č. 8, s. 5–7.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 251.

GABAJOVÁ, Zuzana: Svatá Anežka ožila ve vyšebrodském klášteře. Českokrumlovský deník.cz, 18. 8. 2015 – http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/rovnatka-anezka-vb-klaster.html – excp. 7. 3. 2016.

HORÁKOVÁ, Eva: Přehlídky, semináře, tvůrčí dílny v okrese Český Krumlov. Rkp. 1999, 9 s. kART.

HORÁKOVÁ, Eva: Souhrn informací pro MČAD z okresu Český Krumlov. Rkp. 1999, 38 s. kART.

HORÁKOVÁ, Eva – PROVAZNÍK, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1979–1984. Kaplice, ÚKVČ 1985, 126 s.

HOROVÁ, Eva – PROVAZNÍK, Jaroslav: 20 kaplických let. Kaplické kapitoly dětského divadla. Sborník materiálů o vývoji dramatické výchovy a dětského divadla v zrcadle přehlídek dětských dramatických a loutkářských souborů v Kaplici. 1. vydání. Praha, Koordinační centrum pro dramatickou výchovu ÚKVČ, Kaplice. Organizační štáb KDL, 1989, 70 s., foto. Seznam účastníků KDL 1974–1989.

KŘÍŽ, Marcel – MAREŠ, Prokop: Divadlo Želeč 1911–1986. Želeč, ZV ROH Plemenářského podniku a MNV, s. 27.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 343.

NECKÁŘ, Marcel: Kultura bez kořenů? Transformace kultury v Kaplici. Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita FF, Ústav hudební vědy, 2010.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Dramatická výchova = divadlo a loutky a přednes. Čs. loutkář 1987, č. 11, s. 252–257.

SYPAL, Jaromír: Hry a sny, soubor Racek Kaplice, ved. Květa a Jaromír Sypalovi.

TURBA (ČECHÁČEK), Zdeněk: Inventura a co dál? Amatérská scéna 1986, č. 8, s. 7–8.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 17. kART.


Československý loutkář 1986, č. 10, s. 222–223.

Thalie 1898–9, č. 5, s. 39.

Zprávy Loutkářského soustředění 1948, č. 4, s. 4.
Archivy:
Český Krumlov, Státní okresní archiv:
Nezařazené dokumenty, též soupis vydaných i rkp. materiálů.

kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 2 karty.)

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Horní Planá, kronika obce 1968–1979,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kfoho&menu=3&id=1485&page=8

Související Obrázky

Kaplice NP Kaplické divadelní léto, ideový plakát 1989
Kaplice NP Kaplické divadelní léto, plakát 1985
Kaplice NP Kaplické divadelní léto, plakát 1988
Kaplice NP Kaplické divadelní léto, plakát 1989
Kaplice, obálka publikace: 20 kaplických let, 1989


Mapa - Kaplice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kaplice, obálka publikace: 20 kaplických let, 1989


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.