Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Žimutice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: České Budějovice, okres
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1907
Od 1907 divadlo v místní obecné škole.
1936 zahájilo činnost též školní loutkové divadlo – vyřezali ho postupně žáci při ručních pracích.
Poslední divadelní představení zaznamenána v kronice školy v roce 1965 – hrané dětmi i loutkové divadlo.

Od 1908 (patrně dříve) se v obci hrálo divadlo, i během 1. svět. války. (Kdo první kroužek zřídil a zda to mohli být hasiči, není ze záznamů jasné.) Patrně v roce 1920 se kroužek rozešel.
1921 založili nový Ochotnický kroužek Havlíček, činný do 1938.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 736.

WEBOVÉ stránky obce – http://www.zimutice.cz/ – Spolky – Hasiči (3. 8. 2014, IT).
Archivy:
České Budějovice, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Havlíček, ochotnický spolek Žimutice.
Časový rozsah: 1921–1938.
Tematický popis: Pamětní knihy.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1819/1921, Ochotnický kroužek Havlíček.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Pamětní kniha divadelního kroužku Havlíček v Žimuticích, 1921–1938,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=890&page=1&search=Žimutice&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=
Kronika trojtřídní obecné školy v Žimuticích 1901–1939,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=935&page=1&search=Žimutice&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=
Školní kronika 1942–1962,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=937&page=1&search=Žimutice&sst=0&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=
Školní kronika 1962–1978,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=936&page=1&search=Žimutice&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Žimutice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':