Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Strážkovice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: České Budějovice, okres
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1908
1908 počátek ochotnického divadla v obci – vznikl Spolek studujících okolí Střížovského, jehož iniciátory byli studenti ze Strážkovic. V roce 1918 došlo k větší obměně členské základny i vedení a byl ustaven nový ochotnický spolek Trocnov.

1918 založen Ochotnický spolek Trocnov. 1923 úředně zanikl, jeviště a ostatní zapůjčeno nově vzniklé pobočce Sokola v obci. 1928 ochotnický spolek Trocnov obnoven, činný do 1951 – do roku likvidace spolků.
Od 1952 Trocnov, divadelní soubor Osvětové besedy. V 60. letech stagnace činnosti, obnovena v 70. letech, soubor hrál do roku 1989.

Od 1921 do 1940 hráli divadlo žáci obecné školy.

V 60. a 70. letech 20 stol. činný soubor Základní devítileté školy.
Bibliografie:
ČERVENKA, Richard: Zpracoval informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2001, 1 s. kART.

FIXOVÁ, Kateřina – SCHEJBAL, Milan: Míří Vysoké vysoko? Amatérská scéna 1988, č. 12, s. 3.

KŘÍŽ, Marcel – MAREŠ, Prokop: Divadlo Želeč 1911–1986. Želeč, ZV ROH Plemenářského podniku a MNV, s. 27.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 493–494.

Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. Jihočeské muzeum v Č.B. 1988, str. 9.

ŠINDELÁŘ, Jaroslav: Dvanácté Vysoké. Amatérská scéna 1982, č. 1, s. 4.

VOLYŇSKÉ jaro. Amatérská scéna 1978, č. 8, s. 21.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské M 1988, s. 9. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 79.


WEBOVÉ stránky obce – http://www.strazkovice.cz/ – O obci – Kulturní historie – 13. 9. 2011; 22. 6. 2014.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Strážkovice, kronika školní 1907–1939,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=1512&page=1&search=Strážkovice&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=
Strážkovice, kronika školní 1940–1978,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=1513&page=1&search=Strážkovice&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=
Strážkovice, kronika obecní 1925–1967,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=1510&page=1&search=strážkovice&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Strážkovice, Osvětová beseda, Generálka, 1989
Strážkovice, Osvětová beseda, ochotníci na KDP, 1980


Mapa - Strážkovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':