Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Třtice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rakovník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1883
1883 Omladina v Třtici u Slaného uvedla hru Mlynář a jeho dítě.

1885 zaznamenána Čtenářsko-ochotnická jednota.

1904-1927 Čtenářsko-ochotnický spolek Třebízský.

1938 Divadelní odbor Sokola.
Bibliografie:
Adresář okresu Slánského 1904.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.573.

Divadelní listy 1883, č. 35, s. 298.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/261/19, Ochotnicko čtenářská jednota 1885.

Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4479/1927, ČOS Třebízský (zánik).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Poznámka:
O divadle a Sokolu
O divadle ve Třtici zatím mnoho zpráv nemáme. Jeden zajímavý článek k tomuto tématu
přineslo slánské Světlo v roce 1901: „Velectěnému pánu, panu Bohdanu Fürstovi, řídícímu učiteli
ve Třtici!
Zasloužené díky vzdáváme Vám, vážený pane, za obětavost, kterou jste ukázal dne
26.prosince 1900 při představení divadelním „Mladí pastýřové betlémští“, zvláště každé otcovské
a mateřské srdce bylo vzrušeno nad výkonem Vámi tak pečlivě vypěstovaných našich dítek a protož
buďte ubezpečen, že hojného uznání jste došel a skutečně nevíme jak bychom se Vám lépe
odměnili za Vaše veliké přičinění. Vzorně působil jste po všechna léta v naší obci a doufáme, že
i nadále o vzdělání naše a našich dítek pečovati budete. Protož přijměte tedy naše díky a od nás
všech upřímné: Zaplať Vám Bůh! Ve Třici, dne 30.prosince 1900. František Horáček.“
O divadelní činnosti Ochotnicko – čtenářské besedy Třebízský, která je uvedena v Adresáři
z roku 1904 jsem zatím žádné další informace nedohledal.
Také o zdejší Tělocvičné jednotě Sokol víme pouze tolik, že byla založena roce
1922 a působila v rámci župy Budečské. Po roce 1989 se mezi obnovenými jednotami nejmenuje.
Libor Dobner
strana 10 číslo 24

Mapa - Třtice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':