Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Senec

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rakovník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1913
Od 1913 Spolek divadelních ochotníků Havlíček, činný i za 2. svět. války.
1949 hrálo Rodičovské sdružení.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 438.

TESAŘOVÁ, Ludmila: Místopis ochotnického divadla v okrese Rakovník. Rkp. pro MČAD 1998. kART. Viz Místa/Okresy/Rakovník/Texty.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1912-1915, i. č. 367/307/26022/1913, OS Havlíček.
Fond ZÚ 1938-1940, i. č. 415/10462/1939, OS Havlíček.
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/212/1941, OS Havlíček.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Rakovník pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Rakovník:
Fond ÚMDOČ: Stanovy Spolku div ochotníků Havlíček v Senci-květen 1914.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Senec

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':