Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Ruda

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rakovník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1891
1891-1927 Občanský zábavně div. spolek Lidumil.

1936 ustavena Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků, hráli i divadlo.
Bibliografie:
KOLEKTIV autorů: 600 let Rudy, MNV v Rudě 1979.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 410.

TESAŘOVÁ, Ludmila: Místopis ochotnického divadla v okrese Rakovník. Rkp. pro MČAD 1998. kART.Viz Místa/Okresy/Rakovník/Texty.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/244/51, Občanský zábavně div. spolek, zal. 1891.

Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/5757/1927, Občanský zábavně div. spolek (rozejití).

Státní okresní archiv Rakovník.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Ruda

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':