Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Mutějovice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rakovník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1869
1869 založen Spolek divadelních ochotníků.
1893 členem ÚMDOČ.
1904 činný.

V době 1. republiky působily v místě: Divadelní odbor Dělnické tělocvičné jednoty, DO Junáka a DO Sokola (ten až do zákazu 1941).

1921 doloženo uvedení několika her ochotnickým spolkem (není zřejmé, zda DTJ, Junáka, Sokola, patrně samostatným OS).

Po 1945 obnovil pouze jeden spolek ochotníků - patrně Sokol, u kterého byla roku 1949 zaznamenána divadelní činnost.

1949 také ČSM.

1954 založena Osvětová beseda a ochotníci přešli pod její dramatický odbor.
Po čase byly organizovány spíš estrády a divadelní soubor zanikl.

1957 založen dramatický kroužek ZDŠ - Dětské divadlo.
Bibliografie:
LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895,s.142.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 514.

PILÍKOVÁ, Hana: Heslo Karel Lukeš, Rakovník pro Databázi ČAD. Rkp. 2004.

TESAŘOVÁ, Ludmila: Místopis ochotnického divadla v okrese Rakovník. Rkp. pro MČAD 1998.Viz Místa/Okresy/Rakovník/Texty.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za správní rok 1893. Praha, ÚMDOČ 1893. Seznam členů. kART.
Archivy:
Archiv Divadelního spolku Tyl Rakovník 1872-1947.

Archiv OÚ:
Obecní kronika.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Rakovník pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Rakovník pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Související Obrázky

Mutějovice, Sokol, sokolovna, 1935


Mapa - Mutějovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':