Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Dobříš

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Příbram
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1866
Kolem 1866 založeno v Dobříši ochotnické divadlo.

1897 hrála Občanská beseda.
1898 SDO.
1903 hráli studenti.

1923-1926 Ochotnická beseda Tyl.

Zač. 20. let dramatický odbor Sokola, činný ještě zač. 60. let.
1924 vzniklo LD Sokola, činné do 1941.

1934 založen Dramatický a zábavní spolek Merkur.

Koncem 40. let Sbor dobrovolných hasičů.

1948 m. org. KSČ.

1948 Dramatický kroužek střední školy.

1953 LS Svět loutek ZK ONV, zde soustředěna i poradenská činnost pro loutkářské soubory v okrese.
1953 ve městě celkem 7 loutkářských souborů.

V 50. a zač. 60. let činný dětský soubor Sokola.

Od 1964 činný ochot. soubor Kruh při Osvětové besedě, později Kulturním domě. V 90. letech pod obnoveným Okrašlovacím spolkem, od 2009 pod Městským kulturním střediskem.
Součástí souboru je Kroužek (dětský) a Kružnice (studenti, mládež).
Společně používají také název DISK (DIvadelní Soubor Kruh).
Součástí Kroužek a Kružnice.

1993 hrál divadlo školní soubor 2. ZŠ.

1997 založena příbramsko-dobříšská Malá divadelní společnost.

Koncem 90. let Divadelní spolek Kuklík, zanikl brzy po založení.

1999 DS Gymnázium Karla Čapka.

V této době i Klub Větrník (pohádky z obrazovky), přešel do souboru Kruh (DISK).
Bibliografie:
Adresář ARTAMA 2005.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 148, 149.

ČESANÁ, R.: Loutková divadla Volného sdružení pěti pražských žup do konce roku 1930. L 1931/32, s. 70.

Československý loutkář 1951-1992.

Dotazník ÚLK 1999.

DUBSKÁ, Alice: Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s.176.

Ochotnické divadlo 1958, č. 5, s. 111; č. 6, s. 128.

P.: Z Dobříše, Česká Thalia 1, 1867, s. 72.

PERNICOVÁ, Ivana: Stylová různorodost ve Stochově - 2005. Deník Dětské scény Trutnov 2006, 16. června 2006, č. 0.

PROCHÁZKA, Vladimír, poskytl informace pro DČAD: Kruh, Kružnice, Kroužek a DISK. 2010, kART, 1s. Viz Texty.

SOKOLSKÉ loutkové divadlo v Dobříši. Podepsáno R. Č. ČsL 1940/41, s. 73.

ŠTERC, Luboš: Studenti hráli na Solidaritě. AS 1999, č. 6, s. 18.

ŠTOLL, Karel: Na Příbramsku vzestup. Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 190.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko, č. 6. Příbram, OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51-90. kART.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Rkp. 2000. 24 s. Viz Místa/Okresy/Příbram/Texty.

VLACHÝ, K.: Loutkářství Pražského kraje. ČsL 1953, s. 210.

Webové stránky Okrašlovacího spolku:
http://okraslovaci-spolek-dobris.webgarden.cz/kultura

Zdroj informace o Malé divadelní společnosti: Jiří Hraše.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1924. Praha, ÚMDOČ 1925. Seznam členů. kART.

Thalie 1897-8, č. 6, s. 46.
Thalie 1898-9, č. 6, s. 46.
Divadelní listy 1902-3, č. 19, s. 344.
Archivy:
Archiv Kruh-DISK: Kronika souboru.

kART:
Dotazník ÚLK 1999.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8846/1923, Ochotnická beseda Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/10714/1934, Dramatický a zábavní spolek Merkur při Sdružení Mladé generace Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Příbram pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Příbram:
Rejstřík spolků.

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související www odkazy

Související Obrázky

Dobříš, DISK, oslavy 50 let činnosti Divadelního spolku - plakát, 2013
Dobříš, Synagoga


Mapa - Dobříš

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dobříš, Synagoga
Dobříš, DISK, oslavy 50 let činnosti Divadelního spolku - plakát, 2013