Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kosoř

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Praha-západ
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1923
Dle pamětníků se ochotnické divadlo hrálo již před 1918.
1918-1919 doložena činnost místního Ochotnického spolku v Pamětní knize Kosoře.

1923 založen Dramatický a vzdělávací spolek Neruda, zanikl 1930.

Od 1934 Zábavní odbor Sokola. Zaznamenán ještě 1949.

V době 1. republiky také soubor KSČ, člen SDDOČ. Zrušen před 2. svět. válkou (1938).

1938 ustaven Spolek div. ochotníků Jirásek. Hrál ještě v 60. letech.

xxxxxxxxxx
Po 1. svět. válce v obci m. j. uvedeny hry:
Jindra, hraběnka Ostrovínová, Pro čest hasičskou, Lešetínský kovář, Kříž u potoka, Maryša, Vojnarka, Dobrý voják Švejk, Třetí zvonění, Paní Marjánka, matka pluku, Naši Furianti, Paličova dcera.
V době 1. republiky zaznamenána ochotnická činnost pod hlavičkou několika spolků a údaje se prolínají.

V režii se střídali: Jar. Studecký, Vl. Šindelář, Jar. Novák, K. a Jar. Komendovi.
Hrálo se v sále i v přírodě u hájovny, Na Pískách, na prostranství u Vorlíčků, Ejemů, u kostela, pro děti v zahradě u čp. 106 (i po 1945).
Představitelé hlavních rolí: Jaroslav Novák, Václav Forejt, sourozenci Komendovi, Marie Štíbrová, Marie Fürstová.
Bibliografie:
BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s.196.

INFORMACE pro MČAD zprac. Jaroslav Forejt a Vlastimil Komenda. Rkp. 2000. 4 s. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 45.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 378.

České divadlo 1940, č. 3, s. 49.

Ochotnické divadlo 1959, č. 2, s. 47.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4189/1923, Dramatický a vzdělávací spolek Neruda (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/3878/1930, Dramatický a vzdělávací spolek Neruda (zánik).

Pamětní kniha Kosoře, str. 120, 226, 241, 243, 280.
Pamětní kniha obce, str. 87, 88, 166, 176.
Školní kronika, školní rok 1956-1957, 1959-1960.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Praha-jih pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.
Fond: Středočeský KNV Praha, Krabice IV/3 362/4.
1951 Přehled o stavu převedených souborů LT na masové základny dle hlášení ONV (nepřeveden).

Mapa - Kosoř

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':