Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Praha-Dolní Počernice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Praha 14
Nadřazený celek: Praha 14
První zpráva: 188x
188x (koncem 80. let 19. století) kořeny dělnického ochotnického divadla.

1907 první ochotnická představení, ojediněle hrál SDH (Svaz dobrovolných hasičů), po 1910 pravidelněji, režie Pavlásek, činnost zcela nepřerušena ani 1914-1918 (za 1. světové války).

Od 1910 pravidelná představení Ochotnický kroužek sociálně demokratické strany, první soustavná činnost do vypuknutí 1. svět. v. 1914.

1919-1934 bohatá činnost dělnických divadelních souborů v DTJ, FDTJ a posléze JPT.

1922 Komité pro postavení pomníku dolnopočernickým vojínům padlým v 1. světové válce uvedlo ve prospěch stavby pomníku v režii Fr. Hardta představení hry Láska si nedá poroučet.

1921-1934 k ochotnickému divadlu významně přispíval i Divadelní odbor Sokola.
Od 1930 hrál v nové Sokolovně, v přírodním divadle na Vinici a v zámku.

20. léta Sdružení divadelních ochotníků, zaznamenáno 1929, 1930 eviodence zrušena.

1931-1938 Katolická mládež, za tu dobu uvedli 30 divadelních her.
193x (ve stejné době jako Katolická mládež) působil divadelní soubor Vzájemně se podporujícího spolku Rokytka, divadlo pro ni bylo zdrojem příjmů pro charitativní činnost.

1932-1938 Dělnické divadlo, kvalitní fundus, jevištní vybavení.

1939 v zámeckém parku sehrána historická hra Jan Výrava v režii J. Nejedlého ve prospěch Rodičovského sdružení.

1939-1943 (počátkem 2. světové války) dělnické i další divadelní soubory musely zastavit činnost.

Ochotníci 1941-1942 přešli do Divadelního souboru Místní osvětové komise.1942 Místní osvětová komise přestala vyvíjet činnost.

1940-1945 zaznamenána Ochotnická scéna Lidové divadlo (SÚA).

1943-1945 Dramatický odbor Dolnopočenického sportovního klubu (SK).
1944 zde pořádána okrsková soutěž ÚMDOČ, pořadatelem Dramatický odbor Dolnopočenického sportovního klubu (SK).

Po osvobození 1945 DO Sokola obnoven. 1952-1960 (i poté) působil v kulturním domě Svornost.

1945-1953 Lidové divadlo,
od 1954 ochotníci pokračovali jako Divadelní soubor Osvětové besedy. Činný i 196x.

1998 loutkové divadlo Světlušky.

Po 2000 Dětský divadelní soubor Základní školy.
Bibliografie:
50 LET ochotnického života v Dolních Počernicích (historie od 1907, význačná data, formování divadla z hlediska historických událostí, osobnosti, bilance činnosti). Ochotnické divadlo 1960, č. 11, s. 264-265. kART.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 27, 129.

JAVORIN, Alfred: Divadla a divadelní sály v českých krajích, II.díl. Praha,Divadlení ústředna 1949, s.47.

KŠÁDA, Stanislav: Informace ÚMČ pro MČAD. 2002, 2003.

KREJČÍKOVÁ, Eliška: Ochotnické divadlo v Kolodějích. In: Kapitoly z dějin Koloděj. Red. Jan Vinař. Praha, El Consult 2000, s. 192-215.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s.273-274.

SCÉNÁŘ vzpomínkového večera k 50. výročí ochotnického divadla (10. 9. 1960). Rkp. ÚMČ Dolní Počernice.
Archivy:
A ÚMČ: Pl, fotodok.

SA Adolf Scherl, Praha: Fotokopie dokumentů z výstavy 50 let ochotnického divadla, 1960.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Praha-sever pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1054/1929, Sdružení DO (dávka).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3952/1930, Sdružení DO (výmaz).

Související Obrázky

Praha-Dolní Počernice, Pasekáři,  divadlo v přírodě, 1946


Mapa - Praha-Dolní Počernice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':