Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Ratenice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kolín
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1934
Dle záznamu v kronice obce byl 25. 6. 1912 schválen návrh Josefa Nováka, aby se v zimním období hrála divadla ve prospěch spolkové (hasičské) pokladny. Chybějí doklady, zda se tento návrh uskutečnil.

1934 založen Spolek divadelních ochotníků Osvěta, činný i koncem 30. let, 1949 zaznamenán.

1937 Dramatický odbor Sokola.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 395.

WEBOVÉ str. obce - historie - http://www.ratenice.cz/kronika/brozura_100SDH_str_33-60.pdf - 27. 5. 2012.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 77.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/2513/1934, Osvěta, OJ (zal.).
Fond ZÚ 1938-1940, i. č. 415/6984/1938, SDO Osvěta.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Poděbrady pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Ratenice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':