Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Plazy

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mladá Boleslav
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 193x
V obci se od 30. let 20. stol. (možná dříve) hrálo ochotnické divadlo.
Na základě informací z dostupných zdrojů nelze přesně určit jeho zřizovatele v různých obdobích:

Ve 30. letech 20. stol. zde působil Dramatický odbor Místní osvětové komise.
1942 byl založen Spolek divadelních ochotníků Klicpera (viz Národní archiv, Praha).
V některých záznamech se (dle J. Valenty) nadále občas píše o DrO Místní osvětové komise.
Ze 40. let též existují záznamy o Novém divadle v Mladé Boleslavi - odbor mladých, Plazy u Mladé Boleslavi.
Podle jiného zdroje (viz Šimonek, SOkA Ml. Bol.) se 2. 11. 1948 Dramatický odbor Sboru dobrovolných hasičů přetvořil na Spolek div. ochotníků Klicpera.
1952 byl SDO Klicpera likvidován a začlenil se do Osvětové besedy jako její dramatický odbor.
Skončil patrně ještě v 50. letech 20. stol.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD Jiří Valenta, 1999.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 153.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998, 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 279, kART.
Archivy:
Národní archiv Praha:
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/427/1942, SDO Klicpera.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Mladá Boleslav pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
Okresní národní výbor Mladá Boleslav, manipulace 1951-1954, sg 262. (Šimonek)

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Plazy

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':