Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Písková Lhota

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mladá Boleslav
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1940
1940-1951 Spolek divadelních ochotníků v Pískové Lhotě-Zámostí.
Od 1951 jako Divadelní odbor Osvětové besedy.

(1949 div. sál Sboru dobrovolných hasičů?)
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 149.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998, 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

České divadlo 1940, č. 3, s. 49.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/217/1944, SDO (německý zápis).

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Mladá Boleslav pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
Spolek divadelních ochotníků Písková Lhota, 1939-1956. Fond není přístupný.
Podací deník 1939-43, pokladní kniha 1940-56, seznam členů 1944-50, zápisy z valných hromad 1940-49 neúplné.
Okresní národní výbor Mladá Boleslav - manipulace 1951-1954, sg 262. Zápisy z valných hromad 1940-1949, seznam členů 1944-1950, pokladní kniha 1940-1956, podací deník 1939-1943.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Písková Lhota-Zámostí, seznam účastníků školení ÚMDOČ, 1944
Písková Lhota-Zámostí, titulní strana seznamu účastníků kursu pro div. ochotníky, 1944


Mapa - Písková Lhota

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':