Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Němčice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mladá Boleslav
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1923
1923 (podle některých zdrojů obce už 1921) vznikl Čtenářsko-ochotnický spolek. Od 1944 nečinný, 1949 úředně vymazán z evidence.

1949 Československý svaz mládeže.

Dle materiálů SOkA Mladá Boleslav se v obci hrálo divadlo patrně i v 1. polovině 50. let.
Bibliografie:
INTERNET - http://cs.wikipedia.org/wiki/Němčice_(okres_Mladá_Boleslav) - historie hasičského sboru - 5. 1. 2013.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 44.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/5150/1923, ČOS.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
Okresní úřad Mladá Boleslav, kn 348.
Okresní národní výbor Mladá Boleslav, manipulace 1951–1954, sg 262.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Němčice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':