Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Zahájí

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: České Budějovice, okres
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1925
Od 20. let 20. stol. zde působil Ochotnický spolek, jeho činnost byla přerušena 2. světovou válkou, 1948 činnost obnovili, ale trvala jen do 1950, kdy byl spolek oficiálně rozpuštěn.
Bibliografie:
KOVÁŘ, Daniel: Zahájí. České Budějovice 1998. Xerox výpisů kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 692.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 102.

WEBOVÉ stránky obce Mydlovary – http://www.mydlovary.cz/ – Spolky v obci – SDH Mydlovary – 2. 6. 2014.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1762/1946, OS.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Zahájí

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':