Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Pištín

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: České Budějovice, okres
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1919
Od 1919 hrály divadlo školní děti, příležitostně i v dalších letech, někdy společně s Ochotnickým spolkem Kubata (např. 1930).

1919 založen Kroužek divadelních ochotníků, 1921 se stal Ochotnickým spolkem pro Pištín a okolí, 1931 přejmenován na Spolek divadelních ochotníků Kubata v Pištíně. 1950 sehrál poslední představení, 1951 rozpuštěn, majetek předán místním dobrovolným hasičům.

1934 hráli studenti pod hlavičkou Osvětového sboru (na jevišti SDO Kubata).

1937 hráli Hasiči (na jevišti SDO Kubata, spoluúčinkovalo 10 jeho členů).

1941 hrál Sportovní klub (na jevišti SDO Kubata, spoluúčinkovali jeho členové a režisér).
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 149.

Z KRONIKY divadelního spolku Kubata v Pištíně. Historie spolku. Zpracovaly kronikářky obce Jaroslava Čapková a Jiřina Čapková, 2011.

Z PAMĚTNÍ knihy spolku Kubata v Pištíně. Zpravodaj sloučených obcí Pištín, Češnovice, Pašice, Zálužice, 1999, č. 2, s. 7. – http://www.cesnovice.eu/text/zpravodaj/pistinsky-zpravodaj-1999-02.pdf – 6. 8. 2011.

Zpráva ÚMDOČ 1932, s. 15.


Československé divadlo 1925, č. 11, 2. str. ob.
Archivy:
České Budějovice, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Kubata, divadelní spolek Pištín.
Časový rozsah: 1919–1950.
Tematický popis: Kniha členů a pokladní kniha.
Archivní pomůcky:
SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ KUBATA PIŠTÍN, 1919–1950. Inventář, 1964, s. 3, ev. č. 328.
Pamětní kniha Spolku divadelních ochotníků Kubata v Pištíně, 1931–1951.
Blíže nepopsané archiválie.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/718/1931, SDO Kubata (změna).
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/979/1921, OS.

Třeboň, Státní oblastní archiv:
Evidenční č. pomůcky: 1942.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Pištín, Kubata, pamětní kniha 1931–1951, s. 49; foto 1931
Pištín, Kubata, pamětní kniha 1931–1951, s. 49; foto 1936
Pištín, Kubata, pamětní kniha 1931–1951, úvodní strana 1931


Mapa - Pištín

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':