Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Jabkenice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mladá Boleslav
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1877
Když roku 1877 zakládali jsme ochotnické divadlo, spolek Hálek, sdělil jsem u lesmistrů svou starost o dekorace, hlavně oponu. Tu paní Smetanová ochotně nabídla, že nám na oponu vymaluje obraz Praotec Čech na Řípu. Koupeno plátno, něco barev, většinu jich a oleje věnovala laskavá paní, v mém bytu v zadním pokoji na stěnu napnuto plátno a pí Smetanová obětavě po tři týdny přicházela k nám a dle Lhotova originálu z fotografie obraz zdařile vymalovala. Touto vzácnou obětavostí velkou radost ochotníkům způsobila… Mistr Smetana pravil: “No, záležet si Betty dala, ale dramatická ta malba není.”
Paměti o Bedřichu Smetanovi a jeho pobytu v Jabkenicích napsal Josef Vilím, domácí učitel dcerušek Smetanových, říd. uč. v. v., s. 12-13.
xxxxx

1877 byla v Jabkenicích založena Čtenářsko-ochotnická jednota Hálek.
Během okupace 1939-1945 přerušila činnost, obnovili po osvobození, ale od 1948 se nehrálo, protože v obci bylo zřízeno kino. 1951 byl spolek zrušen, majetek předán ČSM.

1888 zaznamenána představení školních dětí, další informace o školním souboru až 1944.

1957 mládež (patrně ČSM) hrála loutkové divadlo.

Ve druhé pol. 50. let vznikl dramatický odbor při Osvětové besedě, činný ještě začátkem 60. let.
Bibliografie:
LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 143.

LHOTA, Ladislav: Zachráněné představení. (Z ochotnického zákulisí) Amatérská scéna 1984, č. 3, s. 22.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 304-305.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 466-467.

VILÍM, Josef: Paměti o Bedřichu Smetanovi a jeho pobytu v Jabkenicích. Mladá Boleslav, Komenský 1925. Muzeum české hudby C 1/47.

Ochotnické divadlo 1956, č. 8, s.187.

Ze života našich souborů. Čs. Loutkář 1957, č. 4, s. 89.
Archivy:
Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů:
C 12.984-5, 2 Pl OJ Hálek.
P-10-A-376_68_C 12.985.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/197/110, Čtenářsko OJ Hálek 1899.

Památník Bedřicha Smetany, Jabkenice: Opona jabkenických ochotníků, kterou malovala Betty Smetanová.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
Okresní úřad Mladá Boleslav, kn 346, ka 18 spolkové agendy, manipulace 1916-1936.
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-1954, sg 262; 1959-1976, sg 456/8.

Související Osobnosti

Související Obrázky

Jabkenice, opona DS Hálek, Múzy a Národní divadlo, Ateliér Petránek Praha, 192x, depozitář OÚ
Jabkenice, opona na propagační pohlednici knihy Malované opony, 2011
Jabkenice, opona, B.Smetanová, informace v Památníku BS
Jabkenice, opona, B.Smetanová, restaurátorská zpráva 1
Jabkenice, Praotec Čech, Betty Smetanová, 1877, Památník B. Smetany Jabkenice
Miletín, Muzeum 3-63, ND na oponě jeviště v Jabkenicích
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 06, opony Náchod, Jabkenice, Klášterec nad Orlicí
Pokorný, Dalibor, portrét


Mapa - Jabkenice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':