Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Chotětov

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mladá Boleslav
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1900
Od 1900 hrál na radnici divadelní odbor Sboru dobrovolných hasičů. 1933 prodal jeviště Republikánskému dorostu.

V první pol. 20. stol. se v obci hrálo loutkové divadlo.

1925 schváleny stanovy Dělnického ochotnického divadla, evidováno do 1943(?).

1933-1934 zaznamenány divadelní aktivity místní skupiny Republikánského dorostu.

V době 2. svět. války hráli ochotníci v obci i okolí jako Dramatický kroužek, 1943 registr. jako Spolek div. ochotníků.

1949 divadlo organizovala Místní rada osvětová, poté působili - v 50. letech a první pol. 60. let - jako dramatický odbor Osvětové besedy.

1953 členové Osvětové besedy založili loutkářský kroužek, hráli do první poloviny 70. let. 1974 sehráli dvě představení členové místní organizace SSM. 1984 - po desetileté pauze - se z bývalých i nových členů v obci obnovil loutkářský soubor, hrál ještě koncem 80. let.

1959 krátce působil také divadelní soubor místní organizace ČSM.

1959 sehrál pohádku dětský soubor Pionýrské organizace.

1960 - dle J. Šimonka - divadelní odbor Osvětové besedy byl předán zpět(?) organizaci Sokol. Evidován ještě 1961. Dle M. Lepkové (kronikářky Chotětova) - 2. 5. 1964 sehráli členové Osvětové besedy divadelní představení, na které přišlo 140 diváků.

1960 k výročí osvobození proběhla v místě přehlídka divadelních souborů - každý týden se hrálo jedno představení.

1954-1966 zaznamenána představení školního dětského div. souboru.
Bibliografie:
LEPKOVÁ, Marie: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. 1 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 293.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

Ochotnické divadlo 1959, č. 6, s. 138; č. 7, s. 164.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/3853/1943, SDO (německý zápis).

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Mladá Boleslav pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
Okresní úřad Mladá Boleslav, ka 17, spolkové agendy manipulace 1916-1936.
Okresní národní výbor Mladá Boleslav, manipulace 1951-1954, sg 262; 1959-1976, sg 456/8.

Související Obrázky

Chotětov, o. Mladá Boleslav, OP vesnických divadelních souborů - plakát, 1979


Mapa - Chotětov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':