Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Dolní Bousov

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mladá Boleslav
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1830
Maminka Vítězslava Vejražky zde hrála s ochotníky divadlo.
(Hutařová, s. 118)

1830 už hráli ochotníci, ale soubor brzy zanikl.

O konkurenci místních ochotníků hovoří udání loutkáře Josefa Langera u c. k. krajského ouřadu Mladá Boleslav z roku 1845: Pan představený mně zapověděl hráti s tou příčinou, že domácí měšťani sami hrajou komedii….Já skutečně vím, že diletanti v Dolním Bousově již čtyřikráte hráli….Jak se jmenujou, to já nevím, já jsem se ale dověděl, jejich direktor se má jmenovat Guba. Jestli mají povolení nebo ne, já nejsem stavu říci, ale pan města představený mně říkal, že povolení mají. (Z Loutkářské kroniky Jaroslava Bartoše, s. 102.)

1847 založena Společnost divadelních ochotníků.
Od 1858 pod názvem Spolek divadelních ochotníků Bousovan, přes nepřízeň představenstva obce ochotníci postavili jeviště, hrálo se u V. Jandy na Příhoně. Hráli i po 1939 (v době okupace) a hlavně po 2. svět. válce, ještě v 50. letech.

Od konce 90. let 19. stol. hrál i zábavní odbor Řemeslnické besedy, činný i 1940.

1923 založeno školní loutkové divadlo, hrálo minimálně do konce 30. let.

1924 zaznamenáno představení hasičů společně s Řemeslnickou besedou.

1926 hrál dle kroniky města 1x spolek Pokrok.

Ve 20. a 30. letech 20. stol. zaznamenána představení Národních socialistů a Družiny válečných poškozenců.

Od 20. do 50. let také hráli Sokol a Sportovní klub.

Když byla potřeba početnějšího obsazení her, spolky se sdružovaly.

V 50. a 60. letech 20. stol. též školní soubor - ZDŠ.

V 50. letech zde působil loutkářský soubor Československého svazu mládeže (nebo SRPŠ střední školy).

1960 Obec baráčníků obnovila loutkové divadlo, zaniklo v 80. letech.

2008 Divadelní soubor Sůvičky Základní školy Dolní Bousov.
Bibliografie:
BARTOŠ, Jaroslav: Loutkářská kronika. Praha, Orbis 1963, s. 101-103, kART.

DĚJINY českého divadla II. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 290.

DOLNÍ BOUSOV, moje město. Dolní Bousov 2000, s.64-65.

DUBSKÁ, Alice zprac. INFORMACE pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

HUTAŘOVÁ Ivana: Národní divadlo. 33 portrétů. Praha, Petrklíč 2001, s. 118. kDÚ: M 9618.

KOLÁTOR, Jan: Z historie Dolního Bousova. In: Dolní Bousov. 40leté trvání obce baráčníků 1930-1970, s. 7.

LETOPISY národních divadel ochotnických v Čechách. Příloha edice divadelních her pro ochotníky “Divadelní ochotník” (1861-1898), redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj. 1863, díl II., sv. 1, s. 92.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 178-179.

STRÁNSKÝ, František: Ochotnické divadlo v Dolním Bousově. Výpis her z kroniky města a zápisů ze schůzí Sokola a Sportovního klubu. Rkp. 2000. 2 s.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

TÁBORSKÝ, Vojta, Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 290-291.

VALENTA, Josef: Vzpomínky. Divadelní ochotník 1863, I, s. 92-93.

WEBOVÉ stránky města - http://www.dolni-bousov.cz/ - O městě - Z historie města - 1. 10. 2012.

WEBOVÉ str. města Bakov nad Jizerou - http://www.bakovnj.cz/clanek/1174-festival-pana-pipa.html - exc. 3. 7. 2012.

Divadelní listy 1883, č. 8, s. 71.

Jeviště 1921, č, 15, s. 240.

Ochotnické divadlo 1959, č. 1, s. 11.

Thalie 1898-9, č. 22, s. 174.
Archivy:
Archiv DČAD:
Kopie plakátu - 24. 3. 1940 - Král muzikantů.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3306/1941, Sdružení ochotníků Bousovan.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
ONV Mnichovo Hradiště, ka 380, 394a.

Související Osobnosti

Související Obrázky

Letopisy, s. 039, Dolní Bousov, vývoj do 1868
Letopisy, s. 040, Dolní Bousov, vývoj do 1868


Mapa - Dolní Bousov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':