Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Brodce

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mladá Boleslav
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 188x
Dřívější název obce Brodce nad Jizerou

188x - V 80. letech 19. stol. se v Brodcích hrálo ochotnické divadlo v hostinci Františka Dvořáka.

Od 30. let (? možná dříve) 20. stol. hrál v místě Dramatický odbor Sokola, patrně do zákazu v době 2. svět. války, činnost znovu zaznamenána koncem 40. let.

1946 evidován Spolek divadelních ochotníků Josef Kajetán Tyl. Od 1951 jako soubor Závodního klubu Cukrovaru Brodce nad Jizerou n. p.
Ze záznamů z 50. let 20. stol. o ochotnických souborech zcela zřejmé, zda v místě hrál v té době jeden soubor nebo dva.

1958-1959 podle Ochotnického divadla 1959, č. 2 hráli jako DS Tyl Osvětové besedy.
Podle fondů Stát. okresního archivu Ml. Boleslav (viz Šimonek) byl 1958-1961 zaznamenán J. K. Tyl, dramatický odbor TJ Sokol.
(Je možné, že se zřizovatelé proměňovali.)

1988 Přeslice.

1993 v místě činný divadelní spolek.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice, NIPOS 1993.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 106.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

Ochotnické divadlo 1956, č. 4, s. 117; 1959, č. 2, s. 32.
Archivy:
Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů - P-10-A-376_29_C 12.940.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/30/1946, SDO J. K. Tyl.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
ka ŠO 2, plakáty 1935.
Okresní národní výbor Mladá Boleslav, manipulace 1951-1954,
sg 262; manipulace 1959-1976, sg 456/8.

Mapa - Brodce

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':