Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Velký Borek

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mělník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1893
Ochotníci z Velkého Borku byli už 1874 spoluzakladateli Ochotnického kroužku v Mělnické Vrutici (viz).
----------
1893 se přímo ve Velkém Borku poprvé hrálo ochotnické divadlo.

V dalších letech hráli ochotníci z Velkého Borku významné role v Malém Újezdě (1894) a spoluzakládali ochotnické divadlo v Rousovicích (1896).

1897 založena Čtenářská beseda.

1901 založena Vzdělávací jednota Svornost.

Od 1914 Spolek div. ochotníků Tyl, m. j. v přírodním divadelním zátiší. 1928 členem ÚMDOČ. Ještě hráli 1944.

1920 školní soubor.

1920 Spojené korporace ochotníků uvedly v přírodě hru Lucifer–Zázračný elixír.

1921 založen Loutkářský soubor Sokola.

1925 činná Dělnická tělocvičná jednota.
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. PC ART. Viz Místa/Okresy/Mělník/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 635.

POČÁTKY spolkové činnosti ve Velkém Borku. In: Velký Borek ve světle obecních kronik, s. 17-18.

STÁHLÍK, Josef - ŠARŠA, Karel: Přehled divadelního ruchu na Mělnicku. In: Mělnicko - z jeho života a práce. Mělník 1936.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

ZPRÁVA režiséra Dykova okrsku Mělník, 1944. 4 s. kART.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/8993/1920, SDO Tyl.

Státní okresní archiv Mělník:
Informace z materiálů ÚMDOČ, Mělník 1928.

Státní okresní archiv Mělník:
Informace ÚMDOČ 1928-1942.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Velký Borek

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':